Skip to main content

Eenwording GKV en NGK


  • Gepubliceerd op:
    13 april 2023
Eenwording NGK en GKV kerken in Apeldoorn

Na ruim vijftig jaar gescheiden te zijn opgetrokken fuseren de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken per 1 mei a.s. Het nieuwe kerkverband dat zo ontstaat krijgt de naam: Nederlandse Gereformeerde Kerken. Ook De Voorhof gaat van dit nieuwe kerkverband deel uitmaken.

In de jaren ’60 ontstond er een breuk in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Een deel van de kerken raakte buiten verband. Deze kerken gingen later Nederlands Gereformeerde Kerken heten. De breuk ging met veel pijn en verdriet gepaard. We kunnen dankbaar zijn dat die breuk nu geheeld wordt. In Apeldoorn zijn er op dit moment twee kerken die horen bij de GKV: De Koningshof en De Voorhof; en één kerk die hoort bij de NGK: de Tabernakelkerk.

Feestelijke kerkdienst

Op verschillende terreinen werkten deze kerken in de afgelopen tijd al samen. Een paar jaar geleden is er een verzoeningsdienst geweest om alle pijn en verdriet bespreekbaar te maken. De fusie die er nu aankomt, gaan we feestelijk vieren in de morgendienst van 14 mei. In de drie kerken is er dan aandacht voor de eenwording. Via een live-verbinding zal er contact zijn tussen de diensten in de drie kerken. Ook zal er een pelgrimage plaatsvinden vanuit De Koningshof via De Voorhof naar de Tabernakelkerk. Op die laatste plaats is er ook na de dienst voor iedereen koffie en taart.

Zie ook: www.ngkapeldoorn.nl