Skip to main content

De meest bepalende gebeurtenis

Geschreven op 19 april 2024

Soms heeft een kleine gebeurtenis in je leven grote gevolgen. Eén onnadenkend moment tijdens het oversteken van de straat en je zit de rest van je leven in een rolstoel. Of, wat minder dramatisch, je boodschappentas valt uit je handen en iemand helpt je met het bij elkaar zoeken van de boodschappen die eruit gerold zijn. En die persoon blijkt de liefde van je leven! 

Vaak zijn we gebeurtenissen die we meemaken zomaar weer vergeten, omdat ze geen blijvende impact hebben op ons leven. Maar soms zijn gebeurtenissen wel heel bepalend voor de rest van ons leven. We koesteren die momenten of denken er vol afschuw aan terug omdat we nog dagelijks met de gevolgen ervan te maken hebben. Ook voor een heel land kunnen bepaalde gebeurtenissen van grote invloed zijn. Ze gaan als het ware je gezamenlijke identiteit vormen. Denk bijvoorbeeld aan de overwinning op de Spanjaarden in de Tachtigjarige Oorlog of de Februaristaking in Amsterdam in 1941. Die gebeurtenissen halen we regelmatig terug en we ontlenen er onze identiteit aan.

Belangrijke gebeurtenissen vormen onze identiteit

Voor het volk Israël was de doortocht door de Rode Zee van cruciaal belang. Dat verhaal over Gods onwaarschijnlijke en nooit gedachte bevrijding uit Egypte tekent hun ideniteit. Zij zijn het Exodus-volk. Het volk door God bevrijd en geleid door de woestijn en door de zee heen. Je moet maar eens opletten hoe vaak je verwijzingen naar de uittocht uit Egypte tegenkomt in Psalmen of in profetische teksten. Dit was bepalend. Vandaar dat de Pesach-viering ook zo’n enorm grote plaats inneemt in het Jodendom tot op de dag van vandaag. Ook in Psalm 66 kom je zo’n verwijzing naar de uittocht tegen: ‘Hij heeft de zee veranderd in droog land, zijn volk trok te voet door de rivier. Laten wij ons dan in Hem verheugen’ (Ps.66:6). En dat blij zijn met God, dat juichen voor hem, dat gebeurt genoeg in deze psalm: Hier de eerste paar verzen:

Heel de aarde, juich voor God,
bezing de eer van zijn naam,
breng Hem eer en lof.
Zeg tot God: ‘Hoe ontzagwekkend zijn uw daden,
uw vijanden kruipen voor U, zo groot is uw macht.
Laat heel de aarde voor U buigen
en zingen, uw naam bezingen.’
(Psalm 66:1-4)

Van belang voor de hele wereld

Niet alleen het volk Israël zelf, maar de hele wereld moet mee gaan doen. Sinds het Pasen is geweest, is er nog veel meer reden om de hele wereld op te roepen om te juichten voor de Heer, hem te eren en te loven. Om God en onszelf te herinneren aan zijn ontzagwekkende daden. De opstanding van Jezus Christus is de meest bepalende gebeurtenis in de wereldgeschiedenis. Niet alleen voor Israël, zelfs niet alleen voor christenen en de kerk, maar voor de hele wereld.

Prijs, o volken, onze God,
laat luid uw lof weerklinken,
Hij heeft ons het leven gegeven
en onze voeten voor struikelen behoed.
(Psalm 66:8-9)