Skip to main content
  • Hebt u dat ook weleens ? Dat u zich ontheemd voelt in deze wereld, die van God nog gebod wil weten ?

    Hebt u dat ook weleens ? Dat u zich ontheemd voelt in deze wereld, die van God nog gebod wil weten ?

08 april 2016

Hebt u dat ook weleens ? Dat u zich ontheemd voelt in deze wereld, die van God nog gebod wil weten ? Afgelopen week had ik zo’n ontheemd gevoel, toen ik de reactie aanhoorde van Dhr. Pechtholt op het betoog van Dhr. Van der Staaij inzake abortus, tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer. Ik wil het nu niet over de inhoud hebben of over de vraag of dit wel in de algemene beschouwingen thuis hoort, maar over het gevoel wat je dan kan overvallen, dat je in een vreemd land met vreemde opvattingen leeft. Paulus schreef daar ook over. Hij zegt in Hebreeën 11 : 13; “Wij zijn vreemdelingen en gasten”. Wij wonen hier wel, maar wij horen hier niet thuis. Wij zijn inwoners van het Koninkrijk der Hemelen.
Als er dus één groep van mensen is die weten en ervaren wat het is om vreemdeling in een vreemd land te zijn, dan zijn dat wel Christenen. Daarom moet een Christen ook anders in de wereld staan dan de medelandgenoten om je heen.

Honderden, nee, duizenden vluchtelingen zijn op dreef geraakt de laatste weken. Ze stromen ons land binnen. Ze zijn vaak alles kwijtgeraakt. Probeert u zich dat eens in te denken. Je mooie huis. Al je spulletjes, erfstukken soms. Je auto, je baan, je school. Maar wat erger is familie, vrienden, die omgekomen zijn. En wat zou u dan doen, wanneer de granaten en bommen om je heen inslaan ? Je angstvallig je kwetsbare kinderen, zuigelingen vaak nog, probeert te beschermen, met het schild van je eigen lichaam. Wanneer je eraan denkt lopen de rillingen over je rug.

Richten we dan hoge hekken op ? Spreken we dan over een “tsunami” van Islamieten, die Nederland overspoelt, over “de vervanging van het Nederlandse volk” ? Buiten dat dit zwaar overdreven is, zowel in relatieve, als nominale zin. Is dit niet de reactie van een Christen, die leeft zoals God dat wil. Zeker Christenen laten een ander geluid horen en ander gedrag zien.

En dat is niet vrijblijvend. Daarop zal je op de jongste dag zelfs beoordeeld worden. Lees maar na in Mattheus 25 : 31 – 46. En weet u wat daarin opvalt. Je doet dat niet alleen aan de vreemdeling, de vluchteling, maar je doet dit aan Jezus. Jezus Christus neemt dit dus heel persoonlijk. Wie zegt een Christen te zijn, Christus te volgen, bij Hem te horen. Die heeft hart voor de vluchteling, de vreemdeling. Daar is geen plaats voor angst of onderbuik gevoelen, maar daar is geloofsmoed gevraagd.

Nu kunnen we vaak niet veel doen voor de vluchteling. Het wordt ook afgeraden, omdat ze vaak zwaar getraumatiseerd zijn. Toch wordt je warm van de initiatieven die er worden ontplooid. Een potje voetbal bij de Amerikahal, tekeningen maken voor de vluchtelingen, een filmavond in de Kerk. Een vluchteling te eten vragen bij je thuis. In één woord: Prachtig !

Maar als daar niet je talenten liggen? Geen nood, je kunt ook anderen in staat stellen te helpen. Door kleding en spullen af te leveren bij de inzamelpunten. En door geld te geven in de collecten. Deze zondag collecteren we voor Noodhulp aan de Vluchtelingen. Geef gul en met heel uw hart. Laten we gastvrij zijn. Apeldoorn, als stad, gaf al het goede voorbeeld, daar kunnen we trots op zijn. Een ieder die een hart heeft kan niet anders dan aangedaan zijn door het leed wat de vluchteling werd aangedaan.

Maar een Christen mag weten en geloven, dat we dit doen voor onze Heer. Zodat Zijn naam wordt groot gemaakt onder de volken. Ook die ‘volken’ die nu naar ons toestromen.
Open uw hart en uw portemonnee. Zegene de Here onze gaven !

F.L.