• Hoopvol leven in en door de liefde van Jezus

    Hoopvol leven in en door de liefde van Jezus

19 mei 2022

Hunkert u daar ook zo naar? Naar een wereld waarin men elkaar het licht in de ogen gunt. Waarin geen oorlog of onrecht meer heerst. Waarin we met elkaar respectvol omgaan, in gedachten, woorden en daden. Wat zou dat mooi zijn! Hoe ouder men wordt hoe milder men wordt, hoor je vaak. Maar het kan ook zijn dat, hoe ouder je wordt hoe meer je het onrecht in deze wereld niet meer verdragen kan. Veel mensen kijken niet meer naar het journaal, omdat ze er niet goed van worden. Hoe is dat met u? En wat zou er nodig zijn om verandering in de wereld te brengen? Zo dat het leven weer draaglijk wordt en met vreugde geleefd kan worden? Is dat eigenlijk nog wel mogelijk? Laten we daar samen eens even bij stilstaan in dit wandelgesprek.

1 KORINTIËRS 13 : 1 T/M 13

LIEFDE
Misschien denkt u wel; heb je hem weer met z’n verhalen over liefde. En dan zeg ik; ja daar ben ik weer. Want ik denk dat niet genoeg benadrukt kan worden hoe belangrijk de liefde is. Ik doe dat overigens niet alleen, ik spreek Paulus na, hij zegt; “Dit is wat blijft: geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde”, vers 13 van onze Bijbeltekst. Maar waarom zegt Paulus dat eigenlijk? Waarom is de liefde het belangrijkste? Daar zijn twee antwoorden op mogelijk, een menselijk en een geestelijk antwoord. Eerst het menselijk antwoord. De meeste mensen zijn uit liefde geboren. Twee mensen hadden elkaar lief en het resultaat is een baby. Je moeder, in de meeste gevallen houdt van je, onvoorwaardelijk. Ze brengt je groot, je was een deel van haar. En ze hield al van je voordat ze je had gezien, al die negen maanden dat je onder haar hart leefde. En dan is er de liefde van je naaste familie. Een huwelijk is gelukkig als deze gekenmerkt wordt door liefde. En dat straalt af op de kinderen. Als ze zien dat hun ouders van elkaar houden dan is dat goed voor hun emotionele en mentale ontwikkeling. Liefde is het cement van goede relaties. En dat heeft goede en diepgaande effecten. Het ontbreken van die liefde zorgt voor, soms, onherstelbare schade. Daarom is liefde zo belangrijk in een mensenleven. Er is ook een geestelijk antwoord. Dat leert ons de apostel van de liefde, Johannes. Twee plaatsen wil ik daarbij aanhalen uit de Bijbel. Eerst uit 1 Johannes 4 : 10: “Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden” en uit het evangelie van diezelfde Johannes het overbekende vers 16 uit hoofdstuk 3: : “Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”. Dat is het, daar draait het om. Eerst was er God, die ons liefhad. Hij gaat voorop. Met Zijn liefde roept Hij ons. In het Paradijs riep Hij al. “Waar ben je?”, Genesis 3 : 9. Toen ging Zijn zoekende liefde al naar ons uit en dat is nooit veranderd. God heeft de wereld lief, die wereld waar wij een onderdeel van uitmaken en vanwaar wij de kroon van zijn, de mens. God houdt van mensen. Onvoorwaardelijk, van een ieder van ons. Zoals we zijn. Want we zijn Zijn maaksel; “Want Hij is het die ons gemaakt heeft tot wat wij nu zijn”, Efeziërs 2 : 10a. En God houdt van alles wat Hij gemaakt heeft. Want dat is en was goed. Alleen heeft de zonde het aangetast en daarom zond Hij Zijn Zoon. Als dat geen liefde is, dan weet ik het niet meer. Zonder die liefde waren we er niet eens geweest, zonder die liefdesdaad; Gods Zoon op deze aarde, God in het vlees verschenen, die voor onze zonden heeft betaald, waren wij nog steeds dood, ookal leven wij. Wie durft nu nog te zeggen dat liefde niet belangrijk is?

GELOOF
Ja, de liefde is het belangrijkste, de grootste van de drie, 1 Korintiërs 13 ; 13. Maar het is niet het enige. Ook geloof is belangrijk. Geloof waarin? In de liefde? Ja, ook in de liefde. Maar nog veel meer in de verpersoonlijking van Gods liefde; Jezus Christus. Wie in Hem gelooft, wie in God gelooft, gelooft ook in de liefde, want God is liefde, 1 Johannes 4 : 16b. De apostel Johannes laat heel goed zien in zijn eerste brief dat liefde en geloof onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Waarom? Omdat God en liefde onlosmakelijk verbonden zijn. Wie gelooft heeft lief! Het geloof is ook een voorwaarde voor de doorwerking van Gods liefde. Want alleen door geloof in Jezus Christus worden we behouden. Kijk maar wat er in Johannes 3 : 16 staat, “opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat”. De liefde van God heeft alleen effect voor hen die in Hem geloven. Zij worden door die liefde gered. Zij worden door die liefde aan Hem verbonden. Het is het cement tussen God en Zijn kinderen. Geloof is dus een voorwaarde om bij God te mogen horen. Je moet amen zeggen op Zijn liefdes aanbod. Ik wil jouw Vader zijn, jij bent Mijn kind. Dat geloof in God veranderd je dan ook. Omdat je gelooft en hebt aanvaard dat God jou zo lief had dat Hij Zijn eigen Zoon gaf, dan realiseer je je ook dat dit ook geldt voor al die andere kinderen van Hem. Dan besef je ook dat voor jou belangrijk is, wat voor God belangrijk is. “God had de wereld zo lief…” en daarom moeten wij ook de wereld liefhebben, de fysieke wereld, niet de geestelijke wereld natuurlijk. Dus we moeten goed voor de schepping zorgen. Wie gelooft heeft ook de ander lief, omdat hij of zij een schepsel van God is. Vanuit liefde komt geloof, vanuit geloof komt actie. Je moet de liefde doen. De apostel Jakobus leert ons dat; “U moet wat u gehoord hebt ook doen”, Jakobus 1 : 22b. Een liefdesdaad is een geloofsdaad. Als we zo doen, zegt de apostel, dan vervullen we de geboden van God. Dan doen we Zijn wil. Daarom zegt Paulus in Galaten 6 : 10; “Laten wij dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten”. Zet dus vanuit uw geloof de liefde aan het werk.

HOOP
Wanneer we in en door Jezus Christus, door Zijn Geest die in ons hart woont, door het geloof de liefde aan het werk zetten, dan kunnen er prachtige dingen gebeuren. Ikzelf ben iemand die niet goed tegen onrecht kan. Ik heb een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Dat maakt dat ik bepaalde dingen erg moeilijk vindt. Alle ellende die we in Nederland hebben gezien, rond het Toeslagenschandaal, maakt me boos. En ook ben ik boos op Poetin, door wat hij in Oekraïne aanricht. Voor mij is dat een ding waaraan ik moet werken. Want God vraagt ook van mij dat ik liefheb. ‘Mag je niet boos zijn dan?’ Jawel, maar het mag je leven niet gaan beheersen. Een bekent gezegde is; verbeter de wereld begin bij jezelf. Dat is een waarheid als een koe. Johannes schrijft en spreekt Jezus na, hebt elkander lief. Dat begint bij jezelf. Ik ben er steeds meer van overtuigd dat dit de enige oplossing is. De liefde in en door Jezus Christus overwint alle kwaad in deze wereld. Maar dan moeten wij leven zoals Paulus en Johannes beschrijven. In die hoop leef ik in het hier en nu. En ik leef in de hoop van Gods beloften. Die Hij voor nu en straks gegeven heeft. Wie in Hem gelooft zal niet verloren gaan maar heeft eeuwig leven. Door die hoop kunnen we nu het leven aan. Door die hoop kunnen we nu in geloof het goede werken. Door die hoop kunnen we elkaar liefhebben. Geloof doet liefhebben, hoop doet leven. Maar het blijft van deze drie is de liefde het grootste. Laten we dan vanuit ons geloof liefhebben in de hoop op een prachtige toekomst, het eeuwige leven.
F.L.


Bijbeltekst van de dag