• Jezus Christus, ons verdienmodel.

    Jezus Christus, ons verdienmodel.

14 april 2022

Hebt u dat ook wel eens meegemaakt? Een kind kreeg een duur cadeau, waar het al vaak om had gevraagd. Maar toen hij of zij het dan uiteindelijk kreeg, leek het alsof hij of zij er niet blij mee was en het werd, nadat het was uitgepakt, weggelegd en er werd niet of nauwelijks nog mee gespeeld. Vreemd toch? Maar hoe gaan wij om met het mooiste cadeau dat wij ooit hebben gekregen? Hoe blij zijn wij met onze redding en verlossing? Leven we wel vanuit het besef dat we vrij zijn en verlost van onze schuld? Wat doet dat met ons leven? Hoe gaan wij daar mee om? En hoe zou dat moeten zijn? Laten we in dit wandelgesprek daar eens naar kijken samen.

ROMEINEN 3 : 21 T/M 31

VOLDAAN!
Wat is nu het grootste cadeau dat wij ooit ontvangen hebben? En nog kostbaar bovendien? Onze vrijheid! Stel u hebt een schuld die u nooit van uw levensdagen kan aflossen. Het drukt op uw gemoed. U zeult die last dagelijks met u mee. U staat ermee op en gaat er mee naar bed. Wat u ook bedenkt, welke ontsnappingsroute u ook uitdenkt, u komt steeds weer tot de conclusie; het gaat nooit lukken het af te lossen! Dat is heel deprimerend, misschien wordt u er wel depressief van. Het blokkeert u, u hebt het gevoel dat u zo niet vooruit komt in het leven. U kunt geen kant op. Het maakt u moedeloos en doordat u voortdurend met die schuld bezig bent is er geen ruimte voor iets anders in uw leven. Lijkt u dat overdreven? Vraag dat dan maar eens aan iemand met problematische schulden of aan hen die de dupe zijn geworden van de toeslagenaffaire. Dan zult u merken dat dit een redelijk accurate beschrijving is. Maar wij zaten ook met zo’n schuld. De schuld van onze zonden. Ook daar konden we op geen mogelijkheid zelf uitkomen. Op een morgen krijgt u bericht, u schuld is voldaan. Iemand heeft die hele schuld op zich genomen. Zomaar, gratis, om-niet. U kan met een schone lei opnieuw beginnen. Dat blok aan uw been is weg. Die last van uw schouders is verdwenen. U kunt het bijna niet geloven, maar toch het is echt waar. U hebt het zwart op wit gekregen. Met dikgedrukte letters staat het onder aan de brief VOLDAAN. Zo is het ook met onze zondenschuld. Jezus Christus heeft met Zijn kostbaar bloed op Goede Vrijdag betaald voor onze zondenschuld. Zo heeft Hij rechtgedaan aan God. Zo heeft Hij ons schuldloos gemaakt. Rechtgezet voor God. Door Zijn offer zijn wij gerechtvaardigd. Dat wil zeggen vrijgesproken. Weg schuld, weg blok aan ons been, weg last van onze schouders. We hebben een schone lei ontvangen, Schoon gewassen door Zijn bloed. En het vraagt alleen maar geloof. “God schenkt vrijspraak op grond van het geloof in Jezus Christus, aan allen die geloven”, vers 22 van onze Bijbeltekst. Dat is alles, geloven alleen.

STATUS APARTE
Stel; u bent aan het winkelen en in een etalage ziet u iets, dat u zo mooi vindt, dat u het meteen wil kopen. Het is mooi en groot en kostbaar bovendien. Maar u bent op de fiets. Toch gaat u naar binnen en koopt dat item en u vraagt de winkelier of hij het apart wil zetten, u komt het later ophalen, met de auto. De winkelier zet het voor u apart en plakt er een post-it op met het woord betaald en uw naam. Dat heeft Jezus ook gedaan met ons. Hij heeft ons uitgekozen en apart gezet. “Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en Hij u liefheeft”, Kolossenzen 3 : 12a. Hij heeft ons geheiligd, dat wil zeggen apart gezet. Omdat Hij ons liefheeft. Omdat wij zo geweldig zijn? Nee, omdat Zijn Zoon ons gekocht heeft. God gaat voorbij aan onze zondenschuld. Die laat Hij voortaan buiten beschouwing. “Hiermee toont God Zijn rechtvaardigheid, want in Zijn verdraagzaamheid gaat Hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan”, vers 26a van onze tekst. God weet wij zijn gekocht met het kostbaar bloed van Zijn Zoon. En om dat kostbaar bloed zijn wij nu ook kostbaar voor God. Want er is een hoge prijs betaald en op ons zit nu de post-it; betaald, van Jezus Christus. En hoe weten wij nu zeker dat dit ook zo is? Dat komt doordat we zijn verzegeld met de Heilige Geest. Allen die in Hem geloven en Hem tot hun Heer en Redder hebben aangenomen, ontvangen de Heilige Geest. Hij woont in hen en overtuigd hen ervan dat ze nu het eigendom van Jezus Christus zijn. Daardoor zijn we vrij. Bevrijdt van de Satan en de wereld en van onszelf. Jezus heeft ons apart gezet, geheiligd en er een stempel opgezet; van mij. Want later komt Hij terug op de wolken en dan zal Hij ons meenemen naar de nieuwe Hemelaarde. Daarom hebben wij een status aparte. De hele wereld kan dat zien. En een ieder die die status heeft wordt daarom opgeroepen om samen op te trekken, de gemeenschap van de heiligen. Om elkaar, tijdens het wachtend leven op de Heer, tot steun te zijn. Want die status aparte is niet niks. Dat vraagt geloof, geloven alleen.

GOEDE WERKEN
Jezus heeft ons gered en bevrijd van onze zondenschuld. Hij heeft onze last van onze schouders genomen en op zich genomen. “Maar Hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. (….) Om onze zonden werd Hij doorboord, om onze wandaden gebroken”, Jesaja 53 : 4a en 5a. Doordat Hij zo voor ons heeft betaald zijn wij Zijn eigendom en heeft Hij ons apart gezet. En deze status aparte geeft aan dat wij Zijn heiligen zijn, zo hebben wij vergeving van zonden en eeuwig leven in en door Jezus. Dat is een geweldig cadeau. Maar hoe gaan wij daarmee om? Laten we ook zien dat we die status aparte van het Koninkrijk van de Hemel hebben? ‘Hoe doe je dat dan?’, hoor ik je vragen. Dat doe je door het doen van goede werken. Door het leven van het nieuwe leven. In de Bijbel wordt in het Nieuwe testament over het nieuwe leven geschreven. En als je dat leest gaat het altijd om positieve dingen. Daartoe roept de apostel ons op. Bijvoorbeeld in Kolossenzen 3; “U moet zich kleden in innig medeleven, in goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft, zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven”, vers 12b en 13. Dat zijn mooie woorden. Maar je moet die woorden ook doen. Goede werken worden vaak te beperkt gezien. We denken dan aan bijvoorbeeld; een oude zuster ophalen voor de kerkdienst of bij een bejaard echtpaar schoon maken, of iets dergelijks. Maar de omschrijving uit Kolossenzen zijn ook goede werken. Dat zijn de ruime kaders. Je talenten inzetten voor de ander. Woekeren met de vruchten van de Geest, liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Ook dat zijn goede werken, in de ruimste betekenis. Die goede werken zijn een gevolg van je redding in en door Jezus Christus. Ze zijn niet en nooit de reden voor je redding. Voor je redding behoef je niets te doen. Jezus redt je om-niet. En vervolgens schenkt Hij je alles. Dat is het beste verdienmodel ter wereld en in alle tijden. Je hoeft zelf niets te doen, je kunt zelf niets doen. Want wij schieten altijd te kort. Hoeveel goede werken we ook doen, hoe lang we ook goede werken doen. Wanneer is het ooit genoeg? Kijken we naar Jezus, dan halen wij nooit de vereisten. Ookal word je honderdtwintig jaar oud en zou je je hele lange leven alleen maar goed doen. Dan is dat nog steeds niets vergeleken bij de heiligheid van God. Maar wij behoeven het niet te verdienen, Jezus verdiende het voor ons. Goede werken doen we uit dankbaarheid in alle gebrekkigheid. Van Jezus krijgen wij om-niet, gratis onze redding en vrijheid. “Hij is door God aangewezen om door Zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft”, vers 25 van onze Bijbeltekst. Geloof en geloven alleen. Dat is het geschenk van Pasen. Goede Paasdagen gewenst.
F.L.


Bijbeltekst van de dag