• Leef in de vrijheid van Jezus

    Leef in de vrijheid van Jezus

17 maart 2022

Vrijheid is een kostbaar goed. Dat zien we maar weer eens in de afgelopen drie weken. De oorlog in de Oekraïne drukt ons er weer met de neus op. Wat was het dan fijn dat wij in vrijheid, in onze democratie, nieuwe gemeenteraden konden kiezen. Maar misschien voelt u zich wel helemaal niet vrij. Hoe komt dat dan? Is daar iets aan te doen? Of voelt u zich niet vrij, omdat anderen teveel vrijheid nemen? Vrijheid is niet vanzelfsprekend, het is kwetsbaar, ook in de kerk. Wat zegt de Bijbel daarover? Laten we dat in deze derde wandelgesprekken eens met elkaar bekijken.

GALATEN 5 : 1 T/M 26

VRIJHEID
Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven”, vers 1 van onze Bijbeltekst. In de vorige wandelgesprekken hebben we het over de bevrijding, door de verlossing, van onze zonden gehad. Dat heeft Christus voor ons gedaan. Hij heeft ons bevrijd van de zonde, de banden van de dood, van de ketenen van de wereld en tenslotte zelfs van onszelf. En dat allemaal, zegt Paulus, opdat we in vrijheid zouden leven. Jezus heeft ons in de ruimte gesteld. En van die ruimte mogen we gebruik maken. Ja, Paulus roept ons zelfs op om stand te houden en onszelf niet opnieuw een juk op te laten leggen, vers 1 vervolg. In 1 Korintiërs 10 : 23 zegt Paulus; “U zegt: Alles is toegestaan. ‘Zeker, maar niet alles is goed. Alles is toegestaan, maar niet alles is opbouwend”. Wat hier opvalt is dat Paulus allereerst bevestigd dat alles is toegestaan. We staan dus in de vrijheid, we zijn vrij. Maar daar zit wel een beperking aan, namelijk we zijn vrij in Christus. Alleen als je de Geest van Christus hebt ontvangen. En dat hebben alle gelovigen, die Hem tot hun Heer en Heiland hebben aangenomen. Alleen dan sta je pas echt in de vrijheid. Want dan leeft de Geest in jou en laat je het goede doen. Zoals we in de vorige wandelgesprekken al hebben gezien. Hij heeft je bevrijdt van jezelf, je eigen zondige ik. En dat geeft je pas echt de vrijheid. Je laat je dan niet meer door de wereld de wet voorschrijven, je luistert niet meer naar je eigen zondige hart, je geeft de duivel dan geen mogelijkheid meer jouw een juk op te leggen. Maar je waakt er dan ook voor om elkaar geen juk op te leggen. ‘Maar wat is dat juk dan?’ Hoor ik je vragen. Dat kan van alles zijn. Je kunt jezelf helemaal overgeven aan je carrière, of aan één of andere verslaving of je bezit. Dan geef je de macht uit handen. Dan bepaald iets anders je leven, in plaats van dat je leeft in de vrijheid van Jezus. Kijk maar naar de hooggeplaatste persoon die Jezus bezocht, Lucas 18 : 18 t/m 25. Dan ben je niet vrij, want je zult altijd bang zijn om dat alles te verliezen, dat beheerst dan je leven. Maar het kan ook een geestelijk juk zijn. Je legt jezelf allerlei beperkingen op, omdat je denkt dat dat zo hoort. Je mag dit niet en dat niet, en je moet vooral wel dit of dat. Ook Paulus geeft hier een voorbeeld van in onze Bijbeltekst. Namelijk de besnijdenis. Er waren christenen die vonden dat je alle mannelijke christenen moest besnijden. Want alleen dat garandeerde dat je een goed christen bent. Maar Paulus veegt er de vloer mee aan. Hij zegt; “als u zich laat besnijden, zal Christus u niets baten”, vers 2b. Want zegt Paulus dan ben je nog steeds gebonden aan de wet. Als je probeert jezelf te rechtvaardigen door de wet, of door je aan de regels te houden, dan “bent u van Christus losgemaakt”, zegt Paulus. Je staat in de vrijheid van Christus. Jezus alleen kan je redden en bij Hem vind je de echte vrijheid. Probeer je dus niet via allerlei constructies vastheid en zekerheid te verschaffen, hoe vroom of christelijk ze ook mogen lijken, maar klamp jezelf alleen aan Hem vast. En dat betekent ook dat we elkaar geen juk moeten opleggen. Ook dat gebeurt. Als je Opwekking zingt dan ben je geen goede gereformeerde of…. Ga zo maar door. Dan zoek je houvast aan regels en vormen. Maar wie zich aan vormen en regels bindt is niet meer vrij. Het baat je bovendien niets. Want je moet niets naast Christus hebben, waarop je je vertrouwen stelt. Alleen Hij rechtvaardigt je door geloof in Hem. Dan ben je echt vrij.

VERANTWOORDELIJKHEID
Mogen we dan maar lekker onze gang gaan? Wie dat denkt heeft niet goed geluisterd. Paulus zei toch “Alles is toegestaan, maar niet alles is goed”, 1 Korintiërs 10. Mensen kunnen soms enorm doorslaan. Of we binden ons aan allerlei regels of we laten ze ineens allemaal varen. Maar ook dat is niet wat we onder vrijheid in Christus verstaan. Christus heeft ons in de vrijheid gezet. Maar daarvoor heeft Hij ook instrumenten gegeven om in die vrijheid te leven. Allereerst Gods woord, de Bijbel. En daarnaast heeft Hij Zijn Geest gegeven. En door Zijn Geest leert Hij ons vragen; wat wilt U dat ik doen zal? In Gods woord kunnen we daar naar zoeken, door Zijn woord te lezen. Antwoorden op vragen van elke dag. ‘Ja, hoor eens, je wilt me toch niet vertellen dat voor alles een antwoord in de Bijbel staat. Het is een eeuwenoud boek en we leven nu in de 21ste eeuw?’ En toch geloof ik dat God op alles wat er in ons leven vragen oproept een antwoord heeft in Zijn woord. Want de mens is in wezen niet veel veranderd. Wie de geschiedenis van de mensheid een beetje kent kan zo parallellen zien met vroegere tijden. Kijk nu eens naar de inval in Oekraïne, in de geschiedenis zijn er vergelijkbare verhalen te zien. De denkwereld van Putin heeft veel weg van die van de Tsaren uit de 17de en 18de eeuw. Allemaal niets nieuws onder de zon. Oorlog, moord en doodslag zijn net zo oud, zo niet ouder, dan de Bijbel. Vrijheid kan alleen bestaan bij verantwoordelijkheid. Wij zijn zelf verantwoordelijk voor onze vrijheid. Die moeten we beschermen en dat lukt alleen als we elkaar beschermen. Als we elkaars vrijheid respecteren. Als christenen onder elkaar. We staan allemaal in de vrijheid van Jezus. We hebben allemaal, elke man, elke vrouw en elk kind, die vrijheid geschonken gekregen van en door Christus. Dat is niet ons bezit, dat is genade. Laat de ander dan de vrijheid. Hij of zij is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar daden tegenover God. Als jij het tegenover God kunt verantwoorden, wie ben ik dan om daar over te oordelen. We zijn mondige christenen. Dat maakt het niet altijd makkelijk. Wij moeten ons telkens afvragen of dit wel de wil van God is. Of dit is wat Jezus van mij verwacht. Dan nemen we met de hulp van de Geest de juiste beslissingen en maken we de juiste keuzes. Alleen zij die nog afhankelijk zijn van de melk, zuigelingen, onmondige kinderen, hebben regels nodig, want zij kunnen nog niet zelf besluiten. Maar om daar als volwassenen op terug te vallen, naar de eerste melk te grijpen, die doet Christus en Zijn Geest tekort. En we moeten ook rekening met de vrijheid van de ander houden, rekening houden met de zwakken die moeiten hebben om staande te blijven. Daarover schrijft Paulus in 1 Korintiërs 8. Je vrijheid wordt begrenst door de vrijheid van de ander. Geef daarom geen aanstoot, maar “hebt uw naaste lief als uzelf”, vers 14.

HERKENBAARHEID
Wie zo met zijn vrijheid omgaat, wie zo in Jezus vrijheid leeft die is ook herkenbaar. “Wie Christus toebehoort, heeft zijn aardse natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen”, vers 24. Dan wordt Iemand anders in jou en door jou herkenbaar. Namelijk je Heer en Heiland. Want je gaat dan vruchten van de Geest vertonen, “liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing”. Daar wordt de wereld mooier en beter van. Wie in de vrijheid van Christus leeft laat deze vruchten tot zijn recht komen. En deze vergroten daardoor weer onze vrijheid. En de wereld ziet het. Zij zien dat we bij Jezus horen. Want aan de vruchten herkent men de boom. Daarom is het belangrijk wat Jezus bidt; “Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U in Mij bent en Ik in U, laat hen zo ook in Ons zijn, opdat de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden”, Johannes 17 : 21. Daarom roept Paulus op: “Als we leven door de Geest, laten we de Geest dan ook volgen. Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwars zetten of een kwaad hart toedragen”, vers 25 en 26. Leef in de vrijheid van Jezus. In de kerk en daarbuiten. Dan is het leven mooi en goed, wat er ook gebeurd.
F.L.

 


Bijbeltekst van de dag