Skip to main content
  • Pastoralia 111: Reikhalzend verlangen?!

    Pastoralia 111: Reikhalzend verlangen?!

26 november 2020

Bijbeltekst: Mattheüs 25 : 1 t/m 13.

Verlangt u ook zo naar het einde van deze Coronatijd? In hoopvolle verwachting van een vaccin. En hunkert u er ook zo naar uw geliefden weer in de armen te kunnen nemen of een arm om de schouder te kunnen slaan van diegene die dat zo nodig heeft? Ziet u ook zo uit naar het moment dat we weer terug kunnen naar een normaal leven ? Om eerlijk te zijn; ik wel. Maar hoe zal dat dan zijn? Zal het mooier worden dan ooit te voren? De Bijbel kent ook dat verlangen naar een betere tijd. Laten we eens kijken wat daarover wordt geschreven.

De komst.
Het is Advent en advent betekent dat we uitzien naar de komst van het Kerstkind. We vieren over een aantal weken kerstfeest, om die komst op aarde van Jezus te vieren. Maar werd Hij eigenlijk wel echt verwacht? Dat was afhankelijk van waar je stond. De leiders van het volk Israël waren daar helemaal niet mee bezig. Zij dachten meer aan hun eigen positie. Ze wilden niet hun status en machtspositie kwijt raken. Ze wilden de Romeinen te vriend houden en Herodes. Ze waren vuurbang dat ze alles zouden kwijt raken. Kijk maar eens naar hun reactie, wanneer ze de Wijzen uit het oosten ontvangen, die helemaal naar Jeruzalem waren gereisd om de nieuwe koning te aanbidden. Mattheüs 2 in vers 3 staat: “Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem”. Dat Herodes schrok is niet zo vreemd, hij was ten eerste een Edomiet en geen Israëliet en ten tweede zag hij zijn troon bedreigt. Maar het is tekenend dat er bij staat; en heel Jeruzalem met hem. Er is geen gejuich, geen blijdschap, maar schrik. En dat is bevreemdend, helemaal wanneer je de vraag van Herodes leest. Hij vraagt waar de Messias geboren zou worden. De ongelovige Edomiet had blijkbaar beter door dat dit geen gewone koning was, maar de Joodse leiders moesten daaraan door hem herinnerd worden. En in plaats van vreugde over dit nieuws schrikken ze. En uit het vervolg van de evangeliën weten we dat de meesten bleven volharden in hun afwijzing van Jezus als de Messias, ookal wisten ze beter. De Joodse elite had geen boodschap aan een Messias, maar met het gewone volk lag dat anders. Zij zuchten onder de last van de Romeinse overheersing en van de uitzuiging door de Tollenaars. Bovendien waren hun eigen leiders net zo hardvochtig als de Romeinen, terwijl zij notabene toch volksgenoten waren. Bij hen leefde het verlangen om verlost te worden van deze lasten. Ze verlangde naar een beter leven. Naar een leven in vrijheid zoals in het oude Davidische koninkrijk, onder Koning David en Koning Salomo. En kijk dan eens naar hun reactie. Herders, mannen die met de nek werden aangekeken, door de Joods bovenklasse. Ruwe, ongeletterde mannen, bij hen leeft dat verlangen wel en daarom gaan ze ook meteen op pad in de nacht waarin Jezus geboren werd, Lucas 2 : 15 t/m 20. En er waren ook anderen in het volk die de Messias verwachtte, zoals de oude Simeon, dat blijkt wel uit zijn lofzang in Lucas 2 : 29 t/m 32. Ook de oude Hanna, een Profetes, wachtte op de Messias, Lucas 2 : 36 t/m 38. En daar staat in vers 38: “ en sprak over het Kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem”. Maar wat heeft dit nu te maken met onze Bijbeltekst? De tien meisjes uit de tekst geloofden allemaal, maar de echte verwachting van de Bruidegom leefde alleen bij de vijf wijze meisjes, want zij hielden echt rekening met Zijn komst en waren daarom goed voorbereid. Ook wij kijken uit naar betere tijden, ook wij geloven dat er een tijd is na de Coronatijd, maar verwacht je dat wel echt? Hoe laat je dat zien in je gedrag. Ben je goed voorbereid ?

Terugkomst.
Met Advent vieren we niet alleen de eerste komst op de Kerstnacht van de Here Jezus, maar we kijken ook verder vooruit. We verwachten ook zijn terugkomst. Want na Kerst volgde Goede Vrijdag en Pasen. En tenslotte ook Hemelvaart. En bij de Hemelvaart deed God een belofte via Zijn engelen. “Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan”, Handelingen 1 : 11. Dus Hij zal terugkomen! ‘Maar dat duurt nu al meer dan tweeduizend jaar’. Ja, dat is waar, maar dat betekent nog niet dat het niet zal gebeuren. God komt altijd Zijn belofte na! Is het niet zo gegaan met de eerste komst van Jezus? God had eeuwen daarvoor, veel langer dan de afgelopen tweeduizend jaar, de eerste komst van Zijn zoon, de Messias, beloofd. En op die Kerstnacht, daar in Bethlehem werd Hij geboren. Als God die belofte waarmaakte, waarom dan niet deze nieuwe belofte? ‘Maar het duurt al zo lang’. Hij heeft eeuwen nodig gehad om de eerste komst voor te bereiden. Om de omstandigheden zo te arrangeren dat Hij precies op het juiste moment zou komen. Ook nu werkt God er aan om de omstandigheden zo te arrangeren dat Jezus precies op het juiste moment zal terugkomen. God zit dus niet stil, achter de hemels schermen is Hij druk bezig met de voorbereidingen. Ook dat lijkt op onze situatie. Het lijkt stil, alsof er niets gebeurd, we bestrijden uit alle macht de verspreiding van het Covid19 virus, met de moed der wanhoop. Maar nog telkens blijven de besmettingen oplopen en blijven er mensen overlijden. Maar achter de schermen wordt er hard gewerkt aan een medicijn en aan een vaccin. En de berichten die er de laatste tijd te horen zijn zijn hoopgevend. Een teken dat de oplossing heel dichtbij is. ‘Maar hoe kunnen we dat zien in verband met de terugkomst van Jezus’? In hoofdstuk 24 van Mattheüs, verteld Jezus wat de tekenen zijn waaraan je kunt zien dat Hij bezig is terug te komen. Het zijn de voetstappen van Zijn terugkomst.

Toekomst.
Hoewel wij nu te midden van de ellende leven wacht er een mooie toekomst. Op korte termijn, begin volgend jaar zal er een vaccin zijn tegen Covid19 en dan zal het Coronatijdperk langzaam vervagen en het leven weer zijn gewone gang gaan krijgen. Hopelijk houden we dan wel samen vast wat we geleerd hebben. Dat het gaat om de ander. Dat het gaat om liefde, nabijheid en aandacht. Dat het gaat om solidariteit en rekening houden met een ander. Maar er wacht een nog mooiere toekomst. En die breekt aan als Jezus terugkomt. Dan breekt de eeuwigheid aan, voor iedereen. Maar dan is de vraag, waar breng jij die door? Bij God op de nieuwe hemelaarde of in de buitenste duisternis ? Zorg dat je goed bent voorbereid, zoals die wijze meisjes. Zij geloofden niet alleen dat God bestaat, maar leefden daar ook naar. Ze hadden niet alleen lampen, maar ook olie. Zij mogen bij de Bruidegom, Jezus, op de nieuwe hemelaarde eeuwig feest vieren. Maar de dwaze meisjes geloofden wel in het bestaan van God, maar rekende niet met Hem, ze hadden wel lampen, maar geen olie. En daarom werden ze van het feest uitgesloten. Want, weet je, de Duivel gelooft ook in God, maar zal ook in de buitenste duisternis moeten blijven. Het enkele feit dat je in God, in Jezus gelooft zegt dus niet zoveel. Je moet dan ook leven overeenkomstig dat geloof, je moet Jezus volgen als Zijn leerling. Reikhalzend verlangen is een actieve houding. Je moet in actie komen. Leven zoals God het wil. En ook straks voor de post-coronatijd moet je nu al wat doen, aanvaard het vaccin, laat je niet afhouden ervan, door broodje aap verhalen en complottheorieën. Houd vol, houd afstand en wanneer hét instrument tegen Covid19 wordt aangeboden, aanvaard dat dan in dankbaarheid. God heeft de wetenschappers de wijsheid gegeven om een vaccin te ontwikkelen, ontvang dat dan uit Zijn hand. Want ons wacht een mooie toekomst, geef de moed dus niet op. “Mijn ziel verlangt naar de Heer, meer dan wachters naar de morgen, meer dan wachters uitzien naar de morgen”, Psalm 130 : 6. Betrek dan de wacht, blijf waakzaam en alert, houdt de tekenen van de tijd scherp in het oog, want de nieuwe morgen van de toekomst komt, zeker weten!
F.L.