Skip to main content
  • Staat u online met God ?

    Staat u online met God ?

08 april 2016

Lees je Bijbel bidt elke dag. Vorige keer had ik het over het lezen van de Bijbel. Nu wil ik het hebben over bidden. Tegenwoordig staan veel mensen de hele dag online via hun mobile telefoon, via WhatsApp of Twitter wordt de hele dag gecommuniceerd. Maar hoe zit dat met u contact, met u communicatie met God ? Is het vaak niet zo dat dat er maar bekaaid vanaf komt ? Maar hoe houden we dan de relatie met God levend en fris ?
Wanneer er in een huwelijk niet meer gesproken wordt door man en vrouw ( en dan bedoel ik een echt diepgaand gesprek en geen geklets over koetjes en kalfjes ) dan verstomt de communicatie. En dan worden dingen niet meer uitgesproken. Dingen worden voor vanzelfsprekend aangenomen, zaken worden verondersteld, ergernis wordt ingeslikt en zonder dat je het weet groei je uit elkaar. Die onuitgesproken dingen gaan een blokkade worden, ze gaan vaak een eigen leven leiden. En voor je het weet is je relatie kapot.

Nu gebruikt de Bijbel zelf het huwelijk als voorbeeld. Zo is de gemeente de bruid en is Christus de bruidegom. Dus dit voorbeeld van mij is dus niet zo ver gezocht.
Ook in de kerk kan het verkeerd gaan als er niet meer wordt gecommuniceerd. Zo kunnen Kerkenraad en Gemeente uit elkaar groeien, wanneer de communicatie niet goed is.
Het werkt al wanneer je dat opmerkt en erkent. Maar dat betekent nog niet dat het dan vanzelf wel goed komt. Vaak is er hulp nodig. Huwelijkspartners gaan in relatietherapie en wij hebben als Kerkenraad een hulpvraag uit gedaan en gaan een traject in voor verandering.

Maar hoe doe je dat nu in je relatie tot God ? Een indicator dat er iets aan schort is een verschraald gebedsleven. Dan stokt de communicatie. Volg dan het voorbeeld van Koning David. In tal van Psalmen lees je dat zijn ziel onrustig in hem is, omdat het niet goed zit tussen hem en God. ( Lees het boek van de Psalmen maar eens door en u zult versteld staan van de hoeveelheid psalmen die daarover gaan).Maar wat doet David dan ? Hij doet aan zelf onderzoek en dat doet hij mét God. Is er iets dat tussen mij en Hem instaat ? Wat ik op moet ruimen ? Dat kunnen zonden zijn, maar ook gebrek aan belangstelling.
Nu vraag ik aan u, wat denkt u dat uw echtgenoot of echtgenote, uw vriend of vriendin zou doen, wanneer u geen belangstelling mee toont ? Ik denk dat dat niet bevorderlijk is voor uw, jullie relatie. Of heb ik het nu mis ? En dan kom je er echt niet mee weg om eens een keertje een bosje bloemen mee te nemen. Dat werkt slechts tijdelijk. Nee, dan moet je prioriteiten stellen. Dat geldt ook voor God. En denk nu niet dat je er wel makkelijk mee weg komt. De Here kent ons door en door. Je kunt duizenden redenen hebben maar er is niet één excuus om niet met God te spreken in je gebed. Je kunt je niet verstoppen. Hij kent al je gedachten en overwegingen, Psalm 139, “U doorziet van verre mijn gedachten”. Griezelig, beangstigend, beklemmend ? Dat kan, maar dat ligt dan aan jou. Wanneer je verstoppertje wil spelen voor God, helaas dat zal niet werken.

Maar het is veel meer vertroostend ! God kent ons, we hoeven ons niet beter voor te doen dan we zijn. Hij weet wat ons bezig houdt. Nog voor dat wij dat zelf weten.
Daarom kan je alles bij God brengen. Niets is Hem te min, je kunt Hem alles vragen. Daarom is het ook goed dat we weer het Gebedsboek invoeren. Want we mogen de Here alles vragen. Zolang we maar niet vergeten Hem ook te danken voor wat Hij voor ons deed. Want is het niet zo dat een kind dat ondankbaar is, vaders goodwill verspeelt ? Als dat al zo met mensen is, waarom zou God dan wel naar ons luisteren wanneer wij Hem niet danken ? Daarom roept Paulus ons op God altijd te danken. Efeziërs 5 : 20, “en dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Here Jezus Christus”. Bidden is dus niet alleen communiceren met God, maar ook een Dankoffer voor de Heer. In de Rooms katholieke Kerk wordt dat gesymboliseerd met het roken van wierook. Het symboliseert de gebeden die opstijgen naar God.

Laten wij dan God bewieroken en zorgen dat we online staan met Hem. Zo blijft onze relatie met Hem goed en dat kan alleen maar tot zegen voor onszelf zijn. En zeg nou zelf wie wil dat nu niet. Daarom; lees je Bijbel en BIDT elke dag.

F.L.