• Vindt je geluk door Jezus.

    Vindt je geluk door Jezus.

03 maart 2022

Bent u een dankbaar mens? Bent u tevreden? Of is er nog veel te wensen over? Of bent u misschien teleurgesteld? Is er misschien bitterheid om wat had kunnen zijn, maar nooit gekomen is? Wie tevreden is is ook vaak een dankbaar mens. En een dankbaar mens is vaak een gelukkig mens. Hoe zit dat met ons? Laten we in dit tweede wandelgesprek daar eens bij stilstaan. Wat voor aanwijzingen vinden we in de Bijbel?

EFEZIËRS 1: 3 T/M 14

VERLOSSING
In het vorige wandelgesprek zagen we dat we vergeving van onze zonden hebben ontvangen door het bloed van onze Here Jezus Christus, vergoten aan het kruis. Dat was een enorm cadeau dat Hem, Gods Zoon, enorm veel gekost heeft, namelijk Zijn leven. Ook God de Vader heeft het veel gekost, namelijk de dood van Zijn enige Zoon. Zo kostbaar was dat cadeau. Maar daaruit spreekt ook Zijn liefde voor ons. Als je dat over hebt voor een ander, voor ons, dan wil dat wel wat zeggen. Maar de vergeving van de zonden is niet het enige wat Hij ons gaf. Hij verloste ons ook. Nee, op deze aarde niet van de zonde zelf. Wij doen nog steeds zonde, ookal willen we dat vaak niet. Paulus zegt in Romeinen 7 : 21; “Ik ontdek in mijzelf dus de wetmatigheid dat het kwade zich aan mij opdringt, ookal wil ik het goede”. Dus van de zonde zijn we nog niet af. En daar zullen we op aarde ook nooit vanaf komen. Pas als wij het tijdelijke voor het eeuwige zullen verwisselen zullen we van de zonde afsterven, letterlijk. Dus onze dood beëindigd ons zonde-doen pas. En toch zijn we verlost. We zijn verlost van de gevolgen van de zonde. Wanneer we deze aarde zullen verlaten zullen we bij God zijn. Het gevolg van de zonde is de dood. Maar wie in Jezus Christus geloofd zal eeuwig leven. Want we hebben, door geloof in Hem, vergeving voor onze zonden gekregen en zo heeft Hij “ons uitgekozen om heilig en zuiver voor Hem te staan, en vol liefde heeft Hij ons naar Zijn wil en verlangen voorbestemd om door Jezus Christus zijn kinderen te worden”, vers 4 en 5 van onze Bijbeltekst. En omdat we door Jezus Christus’ afdoende en verzoenende offer Zijn kinderen zijn geworden, door het geloof, zijn wij verlost. En dat bevestigd Hij ook nog eens aan ons, “in Hem bent u, toen u tot geloof kwam, gemerkt met het stempel van de heilige Geest”, vers 13b. Dus we hebben vergeving, we zijn verlost en dat is ook nog eens extra aan ons bevestigd. Prachtig toch? Als je daar niet blij van wordt weet ik het ook niet meer. Maar er is nog iets waar we van verlost zijn. We zijn verlost van onszelf, in Christus. Wie zichzelf aan Christus Jezus geeft zal niet meer in zonde leven. ‘Maar net zei je nog dat je niet van de zonde afkomt, hoe zit dat dan’? Zonde doen en in zonde leven zijn twee onderscheiden dingen. Wie in zonde leeft doet zonde. Maar wie zonde doet behoeft nog niet in zonde te leven. En klein voorbeeld, je hebt zonder vragen een koekje uit de trommel genomen, terwijl dat niet mocht. Dan doe je zonde. Maar dat is maar éénmalig. Verkeert, zeker, maar je doet het nadat je een standje kreeg niet weer. Maar als je voortdurend steelt, daar je levenswijze van hebt gemaakt, dan doe je dus ook voortdurend en bewust zonde en dat is in zonde leven. Nu dan, iemand die zijn leven aan Christus geeft en volgens Zijn wil wil leven, die doet nog wel eens zonde, maar leeft niet in zonde. Hij wil zich laten leiden door de Heilige Geest die in Hem woont. Hij laat Christus in zich leven, Paulus zegt in Galaten 2 : 20; “ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij’. Zo wordt ik verlost van mijzelf. En mag ik bij Christus horen. Ik ben vrij.

BEVRIJDING
Jezus bevrijdt me van mezelf, mijn eigen, onheilige, egoïstische ik. Hij bevrijdt mij van mijn egocentrisme. Wanneer Jezus in mij leeft dan leef ik christocentrisch. En dat bevrijdt mij van aards denken en doen. Dan zal niet langer mijn haan meer koning kraaien, maar vraag ik altijd; Heer wat wilt U dat ik doen zal. Maar naast dat Hij mij bevrijdt van mezelf, bevrijdt Hij mij ook van de wereld. Doordat ik bij Hem hoor, een kind van God mag zijn, besef ik ook dat ik een vreemdeling op aarde ben. Ik leef hier maar tijdelijk. Ik ben om maar zo te zeggen tijdelijk gedetacheerd op dit ondermaanse. Natuurlijk, dat wat er om mij heen gebeurd laat me niet onaangedaan. Alle ellende op de wereld, het onrecht, de armoede en honger, de vreselijke ziekten, zoals Corona. En niet te vergeten wat wij mensen elkaar aandoen, zoals een nietsontziende oorlog. Dat raakt je, daar wordt je verdrietig van en misschien ook wel boos. Je leeft mee met de slachtoffers, met je mede broeders en zusters die moeten lijden. Maar toch mag je weten; we moeten het niet van deze wereld hebben. Christus heeft ons bevrijdt van de wereld met al zijn ellende en smerigheid. Wij zijn van een ander koninkrijk. Het koninkrijk van de hemel. En daarom behoeven we niet bang te zijn. We zijn niet afhankelijk van Putin of Biden, van machthebbers, goed of slecht. Nee, wij zijn burgers van het koninkrijk van de hemel en kinderen van God. Wij hebben slecht één Koning, Jezus Christus, Koning der Koningen en Heer der Heren. Dat geeft lucht, dat geeft vrijheid. En tenslotte bevrijdt Hij ons ook van de grote tegenstander, de Satan. Zijn spel is uit. O zeker, hij kan nog schade aanrichten. Hij kan het leven ons zeer moeilijk maken. Hij kan ellende op onze weg zetten, ons bombarderen met verleidingen, ons proberen te laten struikelen. Maar wij mogen weten dat onze namen staan in het Boek van het Lam, het boek van het leven. En de Bevrijder, wil ons door Zijn Geest helpen om vol te houden. Zijn Geest woont toch in mij? Met Zijn hulp kunnen we strijden tegen ons eigen vlees, de wereld met al haar verleidingen en tegen de Satan. Schuil bij Hem en houdt je aan Hem vast. En niemand kan ons dan wat doen, Johannes 10 : 28; “ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit Mijn hand roven” Bij Hem zijn we veilig. “Ik zal zijn naam niet uit het boek van het leven schrappen”, Openbaring 3 : 5b. Daar wordt je toch blij van? We zijn vrij en daardoor gelukkig.

DANKBAARHEID
Jezus zet ons in de vrijheid. We zijn bevrijdt. We mogen als vrije mensen leven. Wanneer iemand is gered uit een brandend huis of van de verdrinkingsdood dan is zo iemand vaak zijn redder levenslang dankbaar. En terecht. Want hij heeft als het ware het leven terug gekregen. Maar hoe zit dat met ons? Wanneer iemand een nieuw hart nodig heeft, omdat hij aan een hartkwaal lijdt, dan is een donorhart levensreddend. Wij hebben ook een harttransplantatie ondergaan. Christus heeft ons een nieuw hart gegeven. Dat heeft levensreddend gewerkt. Wij hebben het eeuwige leven gekregen. En als we in Hem geloven dan hebben we een voorschot op onze erfenis , vers 14, ontvangen. Wat is die erfenis? De vergeving van de zonden en het eeuwige leven. Hij heeft ons verlost van de eeuwige dood. We ontvingen een nieuw hart, waarin de Geest woont. Maar laten we dan ook leven vanuit dat nieuwe hart. Een leven van dankbaarheid voor onze eeuwige redding. Wees gelukkig! Leef het leven met Hem ten volle! Daarmee geeft je je Redder en Heer, alle eer. Wees tevreden met wat Hij je gegeven hebt. Het beste leven dat je maar krijgen kunt. Een leven tot in eeuwigheid, vrij van zonden, vrij van pijn en ellende, in Zijn koninkrijk. En daar heb je nu al een voorschot op ontvangen. Dan ben je toch gelukkig. Dan wil je toch juichen en zingen; “Ja, ‘k geloof en daarom zing ik, daarom zing ik, U ter eer, ’s werelds Heiland, Hogepriester, aller heren Opperheer”, Lied 162 GK.
F.L.


Bijbeltekst van de dag