Skip to main content
Wandelen in dankbaarheid

Wandelen in dankbaarheid

25 oktober 2023

Bent u een dankbaar mens? Leeft u in dankbaarheid? Komende week is het Dankdag voor gewas en arbeid. Waar bent u dankbaar voor? Of is er niet veel waarvoor u kunt danken? Hebt u een moeilijke tijd achter de rug of een verlies te dragen? Of is alles mis gegaan wat u van plan was? Bent u aangekomen op een plek waar u niet wil zijn in uw leven? Toch is er reden tot dankbaarheid. Laten we in deze Wandelgesprekken is kijken wat de Bijbel daar over zegt. En zo hopelijk ontdekken hoe en waarom we dankbaar kunnen zijn.

COLOSSENZEN 1 : 12 T/M 23

WAAROM?
Dankbaarheid, dankbaar zijn. Waarom? Als je leven in jouw ogen een puinhoop is. Je zou maar je baan kwijt zijn, je huis dreigen te verliezen of je relatie is verbroken. Of je bent ernstig ziek, ja, misschien wel terminaal. Of je had zulke mooie doelen en dromen voor de toekomst, maar nu je erop terug kijkt, is er niet veel van terecht gekomen. Alles lijkt je bij de handen af te breken. Dus hoezo dankbaar? En toch, ik ken en kende mensen die dat volmondig met ja beantwoordden. Dankbaar, nee, niet om de situatie waarin ze zitten of zaten, maar om dat wat eromheen gebeurde. Er bleken ineens mensen te zijn die te hulp schoten of de relatie met de naaste familieleden werd veel hechter en intenser. Of men zag ineens andere kansen. Een spreekwoord zegt ‘als God een deur sluit opent Hij vaak een venster’. En daar is men dan dankbaar voor. Maar voor een christen, een kind van God, gaat het nog een spade dieper. Daarover gaat onze Bijbeltekst. Waarom dankbaar? Paulus schrijft; “Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht”, vers 12. Op de keper beschouwt is dit een wat vreemde zin. Met vreugde danken voor een erfenis? Je krijgt pas een erfenis als er iemand dood is. Tegelijkertijd kan je toch ook blij zijn, wanneer je in de erfenis kunt delen. Maar of je daar nu voor kunt danken en nog met vreugde ook? Maar dan moeten we niet over het hoofd zien dat we een erfenis krijgen van iemand die niet dood is, maar leeft. Jezus Christus. Hij is door de dood heengegaan. Heeft de dood overwonnen. Dan zou je kunnen zeggen, nou dan is er dus geen erfenis, want Hij leeft. Maar kijk wat Christus doet. Hij laat ons toch een erfenis na. En die erfenis is niet alleen voor later, nee, die is nu al in effect. Want wat is die erfenis, het eeuwige leven met God. En dat eeuwige leven begint nu al. “Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van Zijn geliefde Zoon”, vers 13. Hoe moeilijk wij het hier op aarde ook mogen hebben, we leven in een andere dimensie, namelijk in het Koninkrijk van God. Dat is de parallelle werkelijkheid van een christen, we zijn wel in deze wereld, maar niet van deze wereld. Worden dan alle problemen opgelost? Nee, maar we leven in een andere werkelijkheid. Wanneer we sterven gaan, kijken we niet in een zwart gat, maar in de doorgang naar het eeuwige leven bij onze Heer. En ookal liggen al onze dromen in duigen, we zijn voor God nooit mislukt. Want we zijn een kind van Hem. En bestemt voor het Nieuw Jeruzalem op de nieuwe Hemelaarde. We hebben deel aan Jezus Christus en aan al Zijn schatten, dus we zijn niet arm. Maar hemels rijk.

HELEND
Leven in dankbaarheid werkt helend. En dat om enkele redenen. Maar allereerst moeten we leren om niet naar onze omstandigheden te kijken, maar omhoog naar Hem. Wie Christus in het oog houdt in zijn leven, die heeft vanzelf redenen om te danken. O, ik weet dat dit gemakkelijk of goedkoop kan overkomen. ‘Was het maar zo makkelijk’, hoor ik je bijna zeggen. Maar toch is het zo makkelijk, alleen wij zitten onszelf vaak in de weg. Met onze mitsen en maren, onze twijfels, onze angsten, onze teleurstellingen en ga maar door. Maar dan stel ik je een vraag; wat zou er gebeuren als je dit alles nu eens losliet? Gewoon al je mitsen en maren, je twijfels, je angsten en teleurstellingen loslaten. En tegen Jezus zeggen; Heer, kom in mijn leven en wilt u het maken. Ik voorspel je dat dit een enorm gevoel van vrijheid geeft. Wij moeten leren leven bij Psalm 37 : 5 “Leg je leven in de handen van de Heer, vertrouw op Hem, Hij zal dit voor je doen”. En hoe waar is dit! Ik weet daar over mee te praten. Ik was zo’n iemand die alles onder controle wilde hebben, ik wilde zekerheid en dus creëerde ik mijn eigen zekerheden. Maar God, in Zijn wijsheid, sloeg mijn zekerheden kapot. Ik raakte helemaal de controle kwijt en kwam vast in mezelf te zitten. En achteraf zeg ik: God zij dank! En dan te bedenken dat deze psalmtekst onze trouwtekst is. Doordat God de deur dichtgooide ben ik nu een vrij man. Werkelijk het is heerlijk, bevrijdend en rustgevend dat je het niet zelf behoeft te doen. Hij doet het voor je. Wat de omstandigheden ook zijn, als je jouw leven in Zijn handen legt, dan komt het goed, altijd. En dan wordt je vanzelf dankbaar. En ga je leven uit dankbaarheid als je ziet wat Hij in jouw leven doet en waarheen Hij jou voert. “Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water, Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van Zijn Naam”, Psalm 23 : 2 en 3. We zingen dit lied vaak bij een begrafenis, maar Hij wil dit ook nu al waar maken, tijdens ons leven. Laten we Hem dat doen? Wie dat ziet en dat toelaat, heeft enorm veel om voor te danken. Ja, we hebben ons leven aan Hem te danken. Het leven hier en het eeuwige leven. Wie in dankbaarheid leeft zal merken dat dit helend werkt. Want je houdt op met klagen en zeuren, dat maakt je aantrekkelijk voor anderen. Je bent een genot om mee om te gaan. Je leert ook om alles te appreciëren. Een liedje van de Papa’s en de Mama’s luid; “het zijn de kleine dingen die het em doen. Als een kind dat op het strand een schelpje vindt”. Zo blij met dat kleine schelpje, zo wordt je blij en dankbaar voor al het goede, groot en klein. Dan leer je te genieten van een bloem, het vroege vogelgezang, een lied en….., vul zelf maar verder in. Leven in dankbaarheid maakt je leven ook zoveel mooier. En wanneer je in dankbaarheid leeft dan kijk je ook anders naar tegenslagen. Er zijn geen problemen, maar uitdagingen en tegenslagen geven mogelijkheden om aan te passen en zo vooruit te komen. Leven in dankbaarheid veranderd dus ook je blik. En helemaal wanneer die blik gericht is op Jezus Christus.

ALTIJD
Je hebt dus altijd redenen om te danken. En daarom roept Paulus ons op; “Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer en dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus”, Efeziërs 5 : 19b en 20. Je kunt altijd danken voor Jezus Christus, die door Zijn Vader naar de aarde is gezonden om voor onze zonden te betalen. Waardoor wij bevrijd zijn van zonde en schuld. En waardoor wij als vrije mensen mogen leven voor Hem. We kunnen danken voor God die met Zijn voorzienigheid zorgt dat we alles krijgen wat we nodig hebben voor Zijn dienst. En met alles bedoel ik ook alles. En we kunnen danken voor de Heilige Geest, die het geloof in ons werkt en versterkt. Die het leven voor de Heer in ons werkt en ook het willen leven voor de Heer. Wat een rijkdom, wat een rijke gaven. En weet je wat het mooiste is? Je behoeft er zelf niets voor te doen. Je alleen overgeven aan Hem, aan je Heer en Redder Jezus Christus. En dan komt het goed. Laten we daarom zingen “Die eeuwig rijke God/ moog’ ons reeds in dit leven/ een vrij en vrolijk hart/ en milde vrede geven./ Die uit genade ons/ behoudt te allen tijd/ is hier en overal/ een helper die bevrijdt”. Lied 141 : 2 GK. Dus: “dankt, dankt nu allen God,/ met hart en mond en handen”.
F.L.