Skip to main content
  • Wandelen in stilte.

    Wandelen in stilte.

11 april 2024

Hebt u dat ook wel eens? U hebt het zo druk dat uw hoofd er van omtolt. U komt voor uw gevoel nergens meer aan toe. En al helemaal komt u niet meer aan uzelf toe. Misschien roept dat wel vragen bij u op. Blijft dit altijd zo? Wil ik dat wel, wil ik zo blijven leven? Of is er ook nog iets anders? Wat en hoe kan dit veranderen? Laten we daar eens naar op zoek gaan in deze Wandelgesprekken en zien wat Jezus ons leert in de Bijbel.

LUCAS 10 : 38 T/M 42

STIL ZIJN VOOR GOD
De dichter van Psalm 62 heeft het ervaren en eruit geleerd, vers 6. Hij schrijft; “Zoek rust. Mijn ziel, bij God alleen, van Hem blijf ik alles verwachten”. Hier raken we de kern van ons probleem. En Jezus laat ons dat ook nog eens scherp zien in ons Bijbelgedeelte. We moeten eerst stil worden voor God. En naar Hem luisteren. Stilte is helend. Ik kan mij herinneren dat ik eens in Zwitserland, tijdens een vakantie, op een bankje zat op een bergheling. Een half uurtje maar. Negentienhonderdvijftig meter hoog, helemaal alleen. Ik hoorde helemaal niets. In het dal onder mij zag ik een trein rijden en auto’s op de weg. Maar daarboven was het helemaal stil. Maar wat mij daarvan is bijgebleven is het gevoel van volkomen rust en vrede wat mij overviel. Het is een moment geweest waarop ik mij volkomen gelukkig voelde. Dat halfuurtje was verkwikkend en deed meer dan de hele vakantie bij elkaar. Nu weet ik wel dat stilte ook als bedreigend kan worden ervaren. Als je helemaal stil bent, zijn er mensen die hun hart voelen, bijna horen, kloppen. Of je oren ruisen. Of en dat is soms beangstigend je hoort bijna je eigen gedachten. Je moet dus met stilte kunnen omgaan. Maar dat is te trainen. Ik heb altijd van de stilte gehouden. Ik zoek die ook bewust vaak op. Niets geeft mij meer rust en energie dan stilte. Als ik in de woonkamer zit en alleen maar de klok hoor tikken, heerlijk! Maar stilte is een schaars goed in onze moderne maatschappij. Er is altijd geluid, het verkeer, spelende kinderen, de radio of televisie en ga zo maar door. Daarom is stilte zo kostbaar, want het is helend. Het geeft je rust. Maar daarnaast geeft stilte je ook nog iets anders, namelijk het vermogen om te luisteren. Echt, gemeend en geconcentreerd te luisteren. Ik hoor wel eens mensen zeggen; ‘ik zou graag God horen. Dat Hij tot mij spreekt’. Maar wat er vaak gebeurd is dat we er meestal zelf dan doorheen tetteren. Of onze gedachten gaan met ons aan de haal. Zo betrapte ik me er zelf wel eens op dat ik onder het bidden soms er aan dacht wat ik nog allemaal moest doen. Ja, dan spreekt God misschien wel tot je hart, maar je hoort het niet. Want je bent zo vol van al je beslommeringen. Daarom wordt eerst stil tot God. Neem stille tijd. Dat is maar niet een vroom trucje of een christelijke gimmick. Nee, dat is echt de tijd voor Hem nemen. Lees uit de Bijbel, het Woord van God waarin Hij tot je spreekt. Overdenk dat voor enkele momenten en bid tot Hem of Hij jou wil laten weten wat Hij van je wil. En laat die vraag dan bij Hem liggen.

WACHTEN OP GOD
“Blijf kalm en wacht op de Heer”, Psalm 37 : 7. Want daar gaat het vaak ook fout. Wij zijn mensen van deze tijd. Als we iets vragen dan willen we antwoord liefst vandaag, nu, meteen. We hebben geen geduld. De moderne middelen dragen daar ook aan bij. Helpdesks zijn tegenwoordig vaak 24/7 bereikbaar. Als we iets willen weten kijken we op internet of Wikipedia. En vaak hebben we dan al snel een antwoord. Dan sluipt het gevaar er in dat we dat ook van God verwachten. Maar God laat zich niet dwingen. Hij heeft Zijn eigen tijdspad. We moeten dan wachten op Hem. Wij hebben vaak de neiging om iets in ons gebed bij Hem neer te leggen en meteen nadat we amen hebben gezegd het weer op te pakken. En er dan meteen weer mee aan de slag te gaan. We zijn vaak als Jakob en denken dat we God een handje moeten helpen. Nee, laat het voor Zijn troon liggen en ga door met je leven. Hij heeft je gehoord en Hij gaat ermee aan de slag. Wanneer je God deel maakt van jouw zorgen en moeiten dan maak je Hem medeverantwoordelijk voor de oplossing. Wij zijn immers Zijn kinderen. Hij heeft immers het beste met ons voor. Heeft Jezus niet ons gezegd; “Daarom zeg ik jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt ontvangt en wie zoekt vindt en voor wie klopt zal worden opengedaan”, Lucas 11 : 9 en 10. Maar we moeten er wel van doordrongen zijn dat alles op Zijn tijd gaat en naar Zijn wil. Hij is God. Hij de almachtige, alwetende en alomtegenwoordige overziet de tijd en de eeuwigheid. Wij kunnen nog geen minuut vooruit kijken, wat zeg ik, nog geen seconde. Wij weten ook niet wat voor gevolgen de vervulling van onze verlangens en onze wensen hebben. God weet dat wel. Daarom laat Hij ons soms wachten. Maar wij hebben het bij Hem neergelegd. Nu moeten we geduld oefenen. En roept ons Psalm 62 : 6 ons op “van Hem blijf ik alles verwachten”. En dat is goed, want dat wil Hij van ons, dat we alles van Hem verwachten. Maar dan mogen we ook weten dat Hij ons niet zal beschamen. Hij zal ons alles geven wat zal meewerken tot ons heil. Hoe moeten wij daar dan mee omgaan, met dat wachten? Daarvoor zijn drie houdingen belangrijk. Allereerst moeten we actief wachten. Hoe doe je dat? Stel u hebt een nieuw bankstel besteld. Daar zit levertijd op. Dus u moet wachten. Wat doet u dan? Misschien knapt u uw woonkamer op of deelt de woonkamer anders in. In elk geval maakt u plaats voor het nieuwe bankstel. U wacht dus actief. Dat God wacht met Zijn antwoord, kan betekenen dat u enkele aanpassingen in uw leven moet maken. Ten tweede u wacht met een open houding op wat er komt. U moet uw handen leeg hebben om een geschenk te kunnen ontvangen. Daarom moet u loslaten wat dat verhinderd. Wie van God iets gevraagd heeft op een bepaald terrein in zijn of haar leven, moet opdat zelfde terrein geen onopgeruimde rommel, zonde, meer hebben liggen. Want dan verhinder je dat God je zegent. En tenslotte moet je bereid zijn om het te ontvangen zoals God het je geven wil. Niet altijd krijgen wij wat we vroegen op onze tijd en in de vorm die wij graag wilde. Maar het is wel het beste wat wij krijgen kunnen, want God houdt van Zijn kinderen. En heeft het beste met ons voor. Daarom wacht op de Heer en neem de tijd om naar Hem te luisteren in stilte. Net als Maria.

HIJ LEVERT
Martha heeft het druk, ze rent en ze vliegt. Komt dat u bekent voor? Wij zijn vaak ook zo, druk en activistisch. Is er een probleem in de kerk, dan vormen we meteen een commissie en gaan ermee aan de slag. Hebben we zelf een probleem dan zoeken we op allerlei manieren om dit op te lossen en draaien ons in velerlei bochten. Maar Maria ging aan de voeten van Jezus zitten. Zij luisterde naar Hem. En wat zegt Hij daarover? “Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het juiste gekozen en dat zal haar niet worden ontnomen”, vers 42 van onze Bijbeltekst. Maar wat is dat ene ding dan ? Jezus Christus. Ze koos voor Hem en alle schatten die Hij meebrengt, namelijk de vergeving van de zonden en het eeuwige leven. Of zoals Paulus het zegt; Jezus Christus en die gekruisigd. Dat is het enige wat wij nodig hebben. Als we in stilte luisteren naar Hem en het van Hem verwachten, dan levert Hij. Altijd, zeker weten! Want dat zal ons nooit ontnomen worden. In leven en sterven zijn we immers het eigendom van onze trouwe Heer en Redder, ( Zondag 1 HC ). Zoek daarom de stilte bij Hem. Wandel in stilte, opdat je Zijn stem kunt horen. En zing; “Ik blijf de Heer verwachten en hopen op zijn woord. Ik wacht in al mijn klachten op Hem, tot Hij mij hoort. Mijn ziel, vervuld van zorgen, wacht sterker op de Heer, dan wachters op de morgen – de morgen, o wanneer”, Psalm 130 : 3 ( berijmd) GK 2006.
F.L.