Skip to main content
  • Wandelen met Jezus; dienen.

    Wandelen met Jezus; dienen.

19 januari 2023

Vindt u het soms ook zo moeilijk om de juiste koers te vinden als christen in deze wereld? Wat moet ik doen en wat juist niet? Hoe moet ik mezelf opstellen? Wat vraagt Jezus van mij in deze situatie ? Hoe zou Hij handelen? Wanneer je als christen graag je Heer wilt dienen kunnen deze vragen je soms bezighouden. Onze Heer heeft daarvoor wel aanwijzingen gegeven. Die vindt je bijvoorbeeld ook in de zogenaamde Bergrede. Deze wil ik met u langs gaan om te kijken wat wij daarvan kunnen leren. Daarom in deze Wandelgesprekken denken we na over de eerste ‘gelukkigverklaring’, Mattheüs 5 : 3; “Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel”.

JOHANNES 13 : 1 T/M 16

NEDERIG
We gaan er, om zo te zeggen, met het gestrekte been in. Nederigheid is nu niet bepaald een eigenschap dat populair is bij ons westerse mensen en dus ook niet bij christenen. In deze tijd van de autonome mens moet je voor jezelf opkomen. De beste willen zijn. De survival of the fittest. Daar draait het om in het leven, zo wordt ons voorgehouden. Er wordt in de media niemand geprezen om zijn nederige houding. En toch staat er duidelijk Gelukkig wie nederig van hart zijn. ‘Wat moet ik daar nu mee? Moet ik dan maar over mij laten lopen’? Laten we wel goed lezen wat er staat, wie nederig van HART zijn. Dat betekent niet dat je niet voor jezelf mag opkomen. Maar het betekent wel dat je dat met de juiste intentie moet doen. Het gaat om wat er in je hart leeft. Helaas is het in de geschiedenis vele malen voorgekomen dat men zich nederig voordeed, maar men in zijn hart wrok, haat of heerszucht droeg. Helaas kwam dat ook voor onder christenen. Ze gedroegen zich nederig totdat ze een positie van macht hadden bereikt en toen kwam de aap uit de mouw. Ze werden hartvochtig, hard en soms wreed. Ze namen wraak op hen die hun een voet had dwars gezet. Hun hart was dus niet nederig. Hun nederigheid was schijn en in wezen was deze nederigheid hoogmoed. Dat kan ook in de kerk. Iemand gedraagt zich nederig, maar als hij een positie van macht of invloed krijgt, gebruikt hij die om oude rekeningen te vereffenen. Je wordt niet meer gevraagd voor bepaalde activiteiten, je wordt niet meer op de koffie uitgenodigd, men ziet je niet meer staan. Ze laten je voelen; jouw tijd is geweest, nu ben ik de man/vrouw. Maar zo zou het niet moeten zijn onder christenen. Wij moeten niet hooghartig en heerszuchtig zijn, maar nederig van hart. Dat betekent dat je de ander uitnemender acht dan jezelf. “Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle nederigheid de ander belangrijker dan uzelf”, Filippenzen 2 : 3. Daar zie je het hart weer. Wie niet nederig van hart is wil zich laten gelden, denkt zelf dat hij of zij heel wat is. Maar meestal is dat niet zo. Luidt een bekent spreekwoord niet; als niets komt tot iets dan kent het zich zelve niet meer. Je leeft dan in een eigenwaan. Je eigendunk zit je dan in de weg. En als die eigendunk wordt gekwetst, volgens jou, dan wil je jezelf laten gelden. Dan wordt er op de snelweg afgesneden, als iemand volgens jou een fout maakt of te langzaam rijdt. Dan gooi je een handgranaat naar de woning van de politieagent die jou heeft bekeurd. Dan zet je een grote mond op aan de balie van de apotheek of de eerste hulp. Of je zegt de leerkracht van je kind eens krachtig wat je van hem of haar denkt. En zo zijn er vele voorbeelden. Je kunt er zelf ook vast wel enkele bedenken. En misschien schaam je jezelf wel omdat je ook zo eens uit je slof bent geschoten. Maar hoe moet het dan wel?

DIENEN
In Galaten roept Paulus ons op; “Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw aardse begeerten vrij spel te geven, maar dien elkaar in liefde”, Galaten 5 : 13. Het gaat om dienen. Ziet u waar Paulus voor waarschuwt? Aardse begeerten, die kunnen bezit nemen van je hart. Maar wie deze in zijn hart toelaat, die leeft al gauw in eigenwaan. Zijn blik wordt vertroebeld door zijn of haar begeerte. De nederigheid is dan ver te zoeken. Begeerten zijn verslavend. En een verslaafde heeft maar één doel; scoren. En daarbij gaat hij of zij soms letterlijk over lijken. De Geschiedenis zit vol voorbeelden. Maar zo moet het niet zijn onder de kinderen van God. Dient elkaar in liefde! Dat schrijft Paulus en ook Johannes in zijn brieven wijst daar telkens op, roept er toe op. En dat is nu precies wat liefde is. Dat is dienen. De belangen, de verlangens van de ander boven die van jou plaatsen. Ik wil er voor jou zijn. Jij bent het belangrijkste voor mij. Jouw geluk is voor mij het allerhoogste goed. Dat is echte liefde, alles voor de ander overhebben. Dat ze je alles mogen afnemen, als je maar alleen bij hem of haar mag zijn. Daar draait het alleen om, dan heb je werkelijk lief. En dan heb je een houding van dienen. Dan wil je alles voor de ander doen. Dat is niet slap of zwak. Petrus schrijft; “Helpt ( dient) u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God, dank zij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht toekomt, tot in alle eeuwigheid. Amen”, 1 Petrus 4 : 11b. Jouw dienen van de ander mag in de kracht van de Heer gebeuren. Wij ontvangen uit zwakheid kracht, de kracht van God, door de heilige Geest. God is liefde. Wie liefheeft blijft in God en God in hem. Dat geeft kracht. Daarom is de kracht van de liefde groter dan die van de haat. En deze kracht komt vrij wanneer we in liefde dienen. Dienen en liefde zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Maar daarvoor moet je wel nederig van hart zijn, want alleen dan kan je echt dienen. Iemand die hooghartig is veinst nederigheid en zal dan met tegenzin dienen. Maar dat is het dienen van de slaaf, die gedwongen wordt. Maar het is geen liefde. En wanneer deze dienaar vrij komt, komt ook zijn haat, zijn eigenwaan vrij, met alle gevolgen van dien. Daarom roept Petrus ons op; “Heb elkaar vóór alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden, Wees gastvrij voor elkaar, zonder klagen”,1 Petrus 4 : 8 en 9. Het moet een ding van je hart zijn. En hoe moet dat dan precies. Nu daar hebben we een groot voorbeeld voor.

VOORBEELD
Jezus is en geeft het goede voorbeeld, dat lezen we in onze Bijbeltekst. Hij laat ons zien dat de leerling niet meer is dan de meester. En de knecht niet meer dan zijn heer. Met andere woorden acht jezelf niet boven de ander. Was elkaar de voeten, niet elkaar de oren. Dien elkaar in liefde. Hij die alle macht had in de hemel en op aarde, Hij waste de voeten van Zijn leerlingen, nota bene. Niet omdat het anders er niet van kwam en iemand moet het toch doen. Nee, omdat Hij de ander uitnemender achtte dan zichzelf. Denk je eens in, Gods Zoon vindt ons belangrijker dan zichzelf. Ja zo belangrijk zelfs dat Hij Zijn leven overhad voor ons. En dat zei Hij niet alleen maar, nee, dat maakte Hij ook waar aan het kruis van Golgotha. Als dat geen dienende liefde is dan weet ik het ook niet meer. Als je dat op je laat inwerken, als je jezelf dat realiseert dan wil je toch nog maar één ding, Hem en door Hem elkaar dienen. En laat het dan onze houding mogen zijn; “Ik wil jou van harte dienen en als Christus voor je zijn. Bid dat ik genade vind, dat jij het ook voor mij kunt zijn”, Opwekking 378 : 1. Dat is het omgekeerde van deze wereld, maar dat is de stijl van Gods Koninkrijk. En daarom kan Jezus ook zeggen; “Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel”. Wie vanuit zijn nederig hart, in liefde elkaar dient, die wil Jezus graag bij Hem begroeten. Thuis, bij Hem in de hemel. Laten we zorgen dat we er bij zijn.
F.L.