Skip to main content
  • Wandelen met Jezus; Volg Hem!

    Wandelen met Jezus; Volg Hem!

05 januari 2023

Een nieuw jaar en een nieuw begin. Wat zal dit jaar ons weer gaan brengen? Sommigen hebben hoge verwachtingen, maar de meesten hebben zo hun twijfels en sommigen zijn misschien wel heel somber. Waar staat u/ jij ? Anno Domini 2023, het jaar onzes Heren 2023. Wat er ook gebeuren zal, goed of slecht, gezondheid of ziekte, vreugde of verdriet, mooie gebeurtenissen of lelijke voorvallen. Eén ding mogen we weten, niets zal ons scheiden van de liefde van Christus. Want dit jaar is ook een jaar van onze Heer. Wat kunnen we daarover leren in de Bijbel? Laten we de wandelingen beginnen in dit nieuwe jaar door daarover na te denken.

MATTHEÜS 19 : 16 T/M 30

VOLGEN
Het eerste wat we moeten doen in dit jaar is de Heer Jezus volgen. Dat wil zeggen Hem navolgen. Nee, niet imiteren. De titel van Thomas á Kempis boek, de Imitatio Christi, is soms verkeerd begrepen. Het is niet zo dat je Jezus moet imiteren, als een goedkope kopie, maar je moet doen als Hij. Hem navolgen = volgen. En vergis je niet, geloven in Jezus is niet voldoende als je gelooft dat Hij de Zoon van God is. Ook de duivel gelooft dat Jezus de Zoon van God is. Nee, een echte christen volgt Christus na. Dat leren we uit het gesprek van Jezus met de rijke jongeling. “Kom daarna terug en volg mij”, vers 21b. En vergis je niet, die jongeling had heel goed door dat hem dat wat zal kosten. Jezus volgen is niet ‘goedkoop’. Het kan je zelfs je relatie met je ouders, broes en zussen of je geliefde kosten. Maar wat we allereerst moeten erkennen is dat geloven en volgen een werkwoord is. We moeten in beweging komen. Als je iemand wilt volgen zal je moeten lopen. Je zal jezelf moeten verplaatsen. Dus je zal niet moeten blijven stilstaan. Stilstaan is met je mond belijden dat je gelooft, maar in je gedrag het tegenovergestelde laten zien. Jakobus zegt; “Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen”, Jakobus 1 : 22. Dus in beweging komen en toepassen wat je geleerd hebt van Jezus. Je verplaatsen, allereerst je verplaatsen in Hem; wat zou Hij gedaan hebben in deze situatie? En dat dan ook toepassen. Maar als we denken dat wij het dan moeten doen, dan vergissen we ons verschrikkelijk. Niet wij moeten het initiatief nemen. God een handje helpen, want dan maken we de fout van Jakob, Genesis 25 : 27 t/m 34. Hij dacht dat hij met list en bedrog God even een handje moest helpen om Zijn belofte waar te maken. Daar heeft God ons niet voor nodig, dat kan Hij zelf wel. Nee, het initiatief ligt niet bij ons, maar bij onze Heer Jezus Christus. Hij gaat voorop en wij volgen. En dat is maar goed ook, want wij kunnen niet overzien wat er komen gaat. Ook niet in dit nieuwe jaar. En pas op, als Jezus zegt volg mij, laat dan alles uit je handen vallen en volg Hem. Zoals Simon, Andreas, Jakobus en Johannes, Marcus 1 : 16 t/m 20. “Jezus zei tegen hen: Kom en volg mij! Ik zal jullie vissers van mensen maken. Meteen lieten ze hun netten achter en volgden Hem”, vers 17 en 18. Als Jezus je tot een taak roept, als Hij jou wil inzetten, waar dan ook, hoe dan ook. Laat meteen alles los en volg Hem. Hij weet de weg en Hij weet wat er komen gaat. Vertrouw op Hem en doe wat Hij je zegt. Dat kan niet misgaan. Want Hij is Heer.

LOSLATEN
Maar allereerst om Hem te kunnen volgen moeten we eerst loslaten. Loslaten wat ons van Hem afhoud. Zoals in onze tekst. Die jongeling was heel rijk. Jezus zag bij hem dat hij zich voorbeeldig gedroeg. Hij hield zich aan al Gods geboden. Je zou dus zeggen; prachtig, dikke pluim! Want dat is toch wat Jezus van ons vraagt, dat we de wil van Vader doen? En deze jongeling doet dat. Maar er zitten hier twee zaken scheef. Allereerst legt Jezus de vinger bij de zelfgecreëerde zekerheid. De jongeman houdt nauwgezet de wet van God. Maar niet omdat Hij God liefheeft en het goede wil doen, maar omdat hij het eeuwige leven wil beërven. Hij is al rijk en nu wil hij ook nog het eeuwige leven en daarvoor moet hij perfect zijn zaakjes op orde hebben, denkt hij. Maar Jezus prikt daar dwars doorheen; “Als u volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoopt alles wat u bezit en geef de opbrengt aan de armen”, vers 21 a. De jongeling had voor zichzelf zekerheden gecreëerd. Zijn rijkdom en zijn werkheiligheid. En dat nu houd hem van Jezus af. Niet je goede werken en je geloof op zich zorgt voor je behoud. Maar dat je jezelf overgeeft aan Jezus Christus, je Heer en Redder. En ook aan je rijkdom heb je niets. Rijkdom dat inactief is is waardeloos. Je hebt als rijk kind van God de opdracht om dat wat je van Hem ontvangen hebt in te zetten voor de armen. Die twee dingen zaten scheef bij die rijke jongeling. En zelfs de belofte van Jezus; “dan zult u een schat in de hemel bezitten”, vers 21b, brengt de jongeling niet op andere gedachten. Maar hoe zit dat met ons? Hoeveel eigen gecreëerde zekerheden hebben wij? Onze carrière, ons vernuft, onze vormen en instituties, ons geld en bezit. Hoe vast zitten wij daaraan? Je geld en bezit, je carrière, je slimmigheid of intellect, je verzekeringen ze kunnen je van Christus afhouden. Ja zelfs je eigen geconstrueerde theologische systemen, je eigen gemaakte geloofszekerheden en de vormen binnen je geloofsgemeenschap en zelfs je geloofsgemeenschap zelf, kunnen je van Jezus afhouden. Als je jezelf daar aan vastklampt terwijl Jezus je roept. Wanneer je dan niet in beweging komt, dan zit je vast. Een drenkeling houdt zich vast aan een stuk wrakhout, met beide armen klapt hij zich daaraan vast. Zo ben je dan. Maar je kunt pas gered worden als je loslaat en je beide armen uitstrekt naar je Redder. Laat je zekerheden los. Wij belijden vaak dat we alles van Hem verwachten, maar is dat ook zo? Laten we dat ook zien in ons gedrag? Vaak blijken we toch nog allerlei zaken naast Hem te hebben. Zelfgemaakte leefregels bijvoorbeeld of allerlei min of meer religieuze vormen of in beton gegoten eigen dogma’s. De Heidelbergse Catechismus noemt dat afgoderij, vraag en antwoord 95. Ze brengen ons geen redding. Ze lijken te fungeren als een reddingsboei, maar blijken juist vaak een blok aan ons been, dat ons naar beneden trekt. En als we niet oppassen verdrinken wij. Laat ze los. Bevrijd jezelf of beter laat je bevrijden door je Redder en Heer, Jezus Christus.

VASTHOUDEN
Nadat wij onze eigen gemaakte zekerheden hebben losgelaten kunnen we ons vasthouden aan wat er echt toe doet. Jezus Christus en die gekruisigd. Houd Hem vast. Hij is je Reddingsboei. De enige die Redding biedt. Maar niet alleen dat. Hij geeft ook houvast op je levensweg. Hij brengt je veilig thuis en uiteindelijk veilig in het Vaderhuis. Wat dit nieuwe jaar ook zal brengen, als we Hem volgen komen we goed aan. Er kunnen heel wat leeuwen en beren op onze weg komen in 2023, maar met de Goede Herder kom ik veilig waar ik wezen moet. Ik behoef hem alleen maar te volgen. Dus als Hij zegt; Kom, volg mij! Ga dan met Hem mee. Laat alles uit je handen vallen en volg Hem. Houd je aan Hem vast, ja, klamp je aan Hem vast en alleen aan Hem. En bidt; “Jezus, ga ons voor, deze wereld door en U volgend op Uw schreden, ga wij moedig met U mede. Leid ons aan U hand, naar het Vaderland. Valt de weg ons lang, zijn wij klein en bang, sterk ons Heer om zonder klagen, achter U ons kruis te dragen. Waar Gij voor ons trad, is het rechte pad”, Lied 835 NLB. Dan komt het goed, zeker weten. Gezegend Nieuwjaar.
F.L.