Skip to main content
  • Wandelen met Wijsheid: de goede keuze.

    Wandelen met Wijsheid: de goede keuze.

03 november 2022

Keuzes, keuzes, keuzes, het leven zit vol keuzes. Maar hoe weet ik nu wat het juiste is om te kiezen ? Misschien kies ik wel verkeerd en wat dan? Niet helemaal onterecht om deze vraag te stellen, want elke keuze heeft consequenties. Maar waar haal ik nu informatie vandaan om de juiste keuzes te maken in mijn leven ? Zodat ik later niet berouw wat ik gekozen heb? Dat is een goede vraag. Hoe maak ik de goede keuze? Laten we daar eens naar kijken in dit Wandelgesprek. En we doen dat weer naar aanleiding van het Spreukenboek.

SPREUKEN 5 : 1 T/M 3 , 6 : 20 T/M 23 EN 7 : 1 T/M 4

KLATERGOUD
We nemen voor deze Wandelgesprekken meteen een paar grote stappen door Spreuken en wel het vijfde tot en met het zevende hoofdstuk. Maar de teksten hierboven lichten we er uit. Hoewel het in deze hoofdstukken gaat over de ‘vreemde vrouw’ en over ‘de geliefde van je jeugd’. Gaat het ten diepste om het maken van de juiste keuze. De Spreukendichter waarschuwt voor de verkeerde keuzes in je leven. We laten ons zo gemakkelijk verblinden door al het moois in de wereld. Het wordt ons voorgespiegeld in de reclame, in de bladen en op televisie of internet en sociale media. Maar het is niet alles goud wat er blinkt. En voor je het weet loop je in een val waar je niet meer uitkomt. Ik volgde de laatste weken op televisie de serie ‘Secrets of Playboy’. In de jaren zestig verkondigde de oprichter van het blad dat hij vooral de bevrijding van de vrouw door de seksuele revolutie wilde bevorderen. Maar uit deze serie werd een heel ander beeld duidelijk. Jonge vrouwen die zich voelde aangetrokken door ‘de filosofie van de seksuele bevrijding’ van de vrouw kwamen terecht in een systeem van misbruik en geweld. Het werd zo mooi voorgesteld en de schijn werd lang opgehouden, zelfs tot de dood van de oprichter. Maar de werkelijkheid was gruwelijk, zo bleek uit de getuigenissen van vrouwen die het slachtoffer waren. Het leek goud, goud van de wereld, maar het bleek klatergoud. Ook deze drie hoofdstukken uit Spreuken hebben het daar over. Over de ‘vreemde vrouw’, niet perse een prostitué, maar meer een overspelige echtgenote. O ze is heel mooi. Heeft de prachtigste kleren aan, zeg maar de laatste mode. En ze spreekt zoetgevooisd, met lieve woordjes en complimentjes smeert ze stroop om je mond. Maar trap er niet in, het is klatergoud. Het is niet echt, ze doet het niet omdat ze jou zo fantastisch vindt maar om er zelf beter van te worden. Om haar eigen lusten te botvieren. Denk maar eens aan de vrouw van Potifar, Genesis 39. En zo zijn er vele voorbeelden te noemen in de geschiedenis. Of neem Salóme, de dochter van Herodias, die voor haar stiefvader Herodes danste. Verleidelijk bracht ze het hoofd op hol van de dwaze koning. Het zijn vrouwen die mooi praten, maar bijbedoelingen hebben. Maar vergis u niet! Het gaat hier over vrouwen, maar het kan evenzo goed gaan om mannen. Neem nu die oprichter van Playboy, Heffner, hij beloofde jonge vrouwen gouden bergen, via hem lag de toekomst voor hen open, zo beweerde hij. Maar het tegendeel bleek waar. Het is de oude slang die spreekt. Hij praat je naar de mond en belooft je dromen te vervullen. Je kunt alles krijgen wat je maar wilt, maar je moet wel even doen wat hij je vraagt. Hij kent je zwakke plek en maakt daar handig gebruik van. Kijk maar naar wat hij Jezus belooft in Mattheüs 4. Maar Satan belooft klatergoud. Het is bedrog om je in zijn strikken te kunnen vangen. Daar gaan deze drie hoofdstukken van Spreuken over.

WARE RIJKDOM
Maar de Spreukendichter roept op om de juiste keuze, de goede keuze te maken. Niet achter die ‘vreemde vrouw’ aan te lopen. Het gras is niet altijd groener bij de buren. Dat is gezichtsbedrog. Pas als je in het gras van de buren staat zie je de kale plekken en het vele onkruid, maar dan is het te laat. Doe dat dus niet. Spreuken 5 : 8 en 9a roept op; “Blijf bij zo’n vrouw vandaan, houd afstand van haar woning. Want je gooit je eer te grabbel”. En tegelijk wijst Spreuken ook de goede weg. Hij verlegt de focus. “Moge je bron gezegend zijn, moge de geliefde van je jeugd je vreugde geven. Ze is zo lieflijk als een hinde, bekoorlijk als een ree. Je mag je telkens laven aan haar borsten, je kunt eindeloos verzinken in haar liefde”, vers 18 en 19 van Spreuken 5. Met andere woorden; kijk nou eens goed. Wat een rijkdom heb je ontvangen. Je hebt van God een echtgeno(o)t(e) gekregen. Daarmee heeft Hij je in de vrijheid van het huwelijk gezet. Je kunt daarin onbeperkt van elkaar genieten. En dat heeft geen vervelende consequenties. Geniet van wat je hebt. Wees dankbaar voor wat je hebt ontvangen. Dankbaarheid is de akker waarin de mooiste bloemen bloeien, zoals geluk en tevredenheid. Wanneer je dankbaar bent dan ben je ook tevreden. En wanneer je tevreden bent met wat je hebt ontvangen, dan ben je gelukkig. Dan behoef je niet buiten de deur te kijken. Het gaat dus ten diepste om dankbaarheid. Als je niet dankbaar bent met je leven, met wat je hebt ontvangen, dan kruipt jaloezie in je hart en vanuit die jaloezie ontbrand de begeerte. Maar begeerte is levensgevaarlijk. Spreuken 6 : 27 heeft daar een mooie vergelijking voor; “als iemand vuur in een plooi van zijn mantel steekt, vat zijn mantel dan geen vlam?” En kennen wij ook niet de uitdrukking; branden van begeerte. Daarom luidt het tiende gebod ook; “zet uw zinnen ( begeren) niet op het huis van een ander en evenmin op zijn vrouw, zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort” Dat lijkt het slotstuk van de tien geboden, maar het is meer het onderliggende probleem onder alle voorgaande geboden. De begeerte zet aan tot diefstal, moord, echtbreuk en vals getuigen. Ze komen terug in Spreuken 6 : 16 t/m 19; “Zes dingen haat de Heer, zeven dingen zijn Hem een gruwel: ogen die hooghartig kijken en een tong die liegt, handen die onschuldig bloed vergieten en een hart dat op het kwade zint, voeten die zich naar de misdaad reppen en getuigen die bedriegen, altijd liegen en zij die stoken tussen broers.” Nee, ware rijkdom is luisteren naar de wijsheid van de Heer en leven in dankbaarheid van wat je van Hem ontving. Dat geeft een vervuld leven van geluk in Hem, met dat wat en wie Hij jou gegeven heeft.

INCASSEREN
Wanneer je keuzes maakt dan moet je ook kunnen incasseren. Elke keuze heeft consequenties. De Bijbel is daar ook vol van, niet alleen in Spreuken. Om er een paar te noemen, de keuze van Lot voor het land Soar, Genesis 13. Of de keuze van Ananias en Saffira, Handelingen 5. Deze hadden voor hen negatieve gevolgen. Die moet je dan incasseren. Je moet je dus afvragen, als ik mijn eigen wil doe en geen rekening wil houden met God, kan en wil ik dan de consequenties incasseren? Als je de wil van God doet, luistert naar het onderricht van je Heer. Als je de Geest in je laat werken en naar Hem luistert, als je je leven in Zijn hand legt. Wanneer je Hem aanvaard als je Heer en Redder dan maak je de goede keuze. En dan mag je ook daarvan de consequenties incasseren. De vergeving van je zonden en het eeuwige leven. Dan mag je leven als een rijkgezegend kind van God. Dan hebben de verkeerde keuzes, die we dan soms toch nog wel eens maken, geen blijvende negatieve gevolgen. Want we leven dan in Zijn vergeving nu. Maak dan de goede keuze. Vraag elke dag: Heer wat wilt u dat ik doen zal? En Hij zal je het antwoord geven door Zijn Geest. En luister dan: “Mijn zoon/ dochter, houd Mijn woorden in gedachten, vergeet Mijn richtlijnen niet, denk altijd aan wat Ik leer, dan zul je blijven leven. Koester Mijn lessen als het licht in je ogen, draag Mijn woorden als een ring aan je vinger, schrijf ze in je hart”, Spreuken 7 : 1 t/m 3. Dan maak je de juiste keuzes, zeker weten.
F.L.