Skip to main content

Wandelgesprekken

“Laat alles tot opbouw van de gemeente zijn”
Frenk Lip auteur van Pastoralia

Auteur Frenk Lip

In de kerk bestaat er, als het goed is, onderling pastoraat. Er is het ambt van alle gelovigen. Dat houdt in dat je elkaar bemoedigd, aanspoort, opwekt, aanvuurt, stimuleert, motiveert en wanneer nodig ook corrigeert. Maar daarvoor moet je dan wel in gesprek gaan. Het geestelijk gesprek voeren. Daartoe zijn deze Wandelgesprekken geschreven, om dat gesprek te stimuleren. Samen na te denken over vragen die in deze tijd zich aan ons opdringen.