Skip to main content
Prekenserie "Wie is Jezus?"

Wie is Jezus?

Een serie van vier preken van Marinus Beute

Bijna iedereen heeft wel een globaal beeld bij Jezus. Het is de man met het bleke gezicht en het lange haar. Het is de leraar die met zijn wijze lessen miljoenen mensen heeft geïnspireerd. Het is de man die jammerlijk aan het kruis gestorven is. Enzovoort. Wie is Jezus? Die vraag houdt mensen al bijna 2000 jaar bezig. Er is geen andere persoon in de hele wereld die voor zoveel beeldende kunst, literatuur, muziek en zelfs films inspiratiebron is geweest. Wie is die man die zoveel mensen en zelfs complete culturen diepgaand heeft gestempeld?

Voor een historisch beeld van Jezus zijn we aangewezen op de verhalen die we vinden in de Bijbel. Daar staan maar liefst vier levensbeschrijvingen van Jezus. Van Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes. Vier tijdgenoten van Jezus die elk vanuit een eigen invalshoek, een eigen interesse en een eigen achtergrond het verhaal van Jezus vertellen.
Als je de vier verhalen leest, valt allereerst op dat er veel overlap is. Maar er worden door de vier evangelisten ook wel verschillende accenten gezet. In onderstaande preken ga ik op zoek naar de eigenheid van elk van de vier levensbeschrijvingen van Jezus. Wat is kenmerkend voor de manier waarop Jezus in elk evangelie beschreven wordt? Dat doe ik niet om Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes tegen elkaar uit te spelen, maar wel om zo meer oog te krijgen voor de veelzijdigheid van Jezus.
Als ik in vier preken iets zeg over Jezus pretendeer ik niet om volledig te zijn, maar hoop ik wel dat je iets ontdekt hebt van wie Jezus is. En dat je graag meer over hem te weten wilt komen.

Marinus

Deel 1

Jezus is de vervulling van de Wet en de Profeten

Deel 2

Jezus is de lijdende messias

Deel 3

Jezus is de barmhartige op de minste plaats

Deel 4

Jezus is de Zoon van God de Vader