• Advent 2019

    Liturgisch bloemschikken

Advent 2005

Advent; een tijd van wachten, een tijd van hopen en geloven in de komst van de Heer.
Duisternis wordt door Hem doorbroken.
Daarom wordt als teken van licht elke zondag in de adventtijd een kaars aangestoken.
Eerste Zondag ( Ilevavi, Ps. 25)

 Bid, zing tegen het donker in
Van licht, een nieuw begin.

Er zijn 2 stukken gemaakt die op de pilaren weerszijden de preekstoel zijn gehangen.
Op de 1e zondag laat dit adventstuk de wereld zien in duisternis.
De wereld wacht!, maar gelukkig is er al zicht op hoop, elke zondag zien we meer licht schijnen.
De wereld is uitgebeeld d.m.v. een bol beplakt met wit blad, deze is bevestigd op een krans.
De duisternis wordt door donkere, kale takken uitgebeeld en het mos op de krans staat symbool voor hoop, het verwijst naar nieuw leven.
De krans (Paulus spreekt over de krans der gerechtigheid 2 Tim 4 : 8 ) is een symbool van eeuwigheid.


Tweede Zondag ( Populus Sion. Jes. 30:19)

 Blijf geloven dat Hij komt
Dat de liefde niet verstomt

Op de 2e zondag is in het adventstuk klimop verwerkt,klimop is altijd groen en het hecht zich en groeit naar het licht.
Het staat symbool voor Gods trouw en de kleur groen staat voor triomf van het leven over de dood.


Derde Zondag ( Gaudete. Fili. 4: 4-5)

Ga op zoek naar nieuwe wegen
Wie God liefheeft komt Hem tegen.

Op de 3e zondag zien we meer licht in het adventstuk komen.
We zijn nog steeds aan het wachten, maar onze hoop groeit
Roze is de liturgische kleur op deze 3e zondag, het symboliseert dat het donker wijkt voor het licht.
De lelies brengen deze kleur in het stuk


Vierde Zondag

 Weet je wat God van ons vraagt?
dat je eerlijk bent vandaag.
Durf te geven, durf te hopen,
durf te leven, recht en open.

Deze 4e zondag is de donkerste zondag van advent.
Toch groeit ondanks dat het adventstuk verder door. Er is weer wat licht bijgekomen door middel van de witte bolletjes en lichte takjes en lichtroze roosjes. Er zijn judaspenningen tussen de takjes gestoken als symbool van het verraad, deze verwijzen naar het lijden van Jezus voor ons op aarde


Bloemschikking
Anja Brokelman


Bijbeltekst van de dag