Skip to main content
  • Advent 2019

    Liturgisch bloemschikken

Advent 2012

In de adventtijd wordt elke zondag een kaars aangestoken als teken van het licht dat op aarde verschijnen zal. Het Latijnse woord voor advent is ADVENTUS, wat "de komende" betekend. Wij verwachten de komst van Gods zoon, het Licht der wereld.

Het stuk heeft een donkere kleur, het is een sober stuk; het verbeeld het wachten op, nadenken over de komst van het licht Jesaja 9/ Joh. 14:23 ( Het volk dat ronddwaalt in duisternis ziet een groot licht..).
De stronk verbeeld Jesaja 11:1 ( een twijg ontspruit aan de stronk van Isai, een telg ontbloeit aan zijn wortels.
De bloembol staat symbool voor het verwachten; nieuw leven. Het venster verbeeld het "zien"; uitkijken naar de komst van Gods zoon.

1ste Adventszondag

2de Adventszondag

 3de Adventszondag

 

4de Adventszondag

Bloemschikking: Anja Brokelman