Skip to main content
  • Advent 2019

    Liturgisch bloemschikken

Advent 2016

Eerste zondag

Advent 2016 eerste zondag

1ste Adventskaars is de kaars en de zondag van de hoop.

Wij mogen hopen op de goede afloop die onze betrouwbare God ons mag geven.
Wij vestigen onze hoop op onze God!

Tweede zondag

Advent 2016 tweede zondag

De 2de Advenstkaars is de kaars van voorbereiding

Wij vragen aan de Heilige Geest om hulp en om voorbereid te zijn als Christus Jezus komt als onze reddende God.

Derde zondag

Advent 2016 derde zondag

De 3de Adventskaars is de kaars van de vreugde

Hier delen wij de vreugde om de eerste komst van Jezus op aarde indertijd en kijken wij met evenveel verlangen uit naar zijn tweede en definitieve terugkomst.

Vierdezondag

Advent 2016 vierde zondag

De 4de Adventskaars is de kaars van de liefde

Hier mogen wij ons verwonderen over de grootsheid van Gods liefde om zijn enige zoon te geven voor onze zonden en redding.