Skip to main content
Advent 2019

Liturgisch bloemschikken

Jaarthema 2006

Symbolisch en liturgisch  Bloemschikken kerk - jaarthema

Gemeente van alle leeftijden

Afsluiting jaarthema 2005-2006

Het jaarthema "gemeente van alle leeftijden" komt tot uitdrukking in dit bloemstuk.
U ziet een verscheidenheid in materiaal, vorm en kleur, net zo verschillend als onze gemeente.
God heeft ieder van ons gaven gegeven die ingezet worden in "samen gemeente" zijn.
Samen vormen die gaven één geheel, wat te zien is in het bloemstuk.

jaarthema 2006 1a sjaarthema 2006 1b s