Skip to main content
  • Advent 2019

    Liturgisch bloemschikken

Kerst 2004

Liturgisch Bloemschikken - Thema Kerst
Licht!

Jezus zei, "wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft"  Johannes 8: 12.

Met kerst vieren wij de geboorte van Jezus op aarde.
Een samenvatting van het kerstevangelie wordt op een unieke wijze verkondigd in het bijbelboek Filippenzen 2: 6-8.

In het bloemstuk zijn de kleuren groen en wit verwerkt. Groen voor hoop en nieuw leven en wit voor vreugde, feest en reinheid. De bol die ook als thema is gebruikt in het adventsstuk, is hier ook weer gebruikt. Maar nu als de wereld in het licht. Er zijn witte lelies gebruikt en de bol is beplakt met wit blad. De sterretjes en de ster stralen blijheid over het nieuwe leven.

Bloemschikking
Anja Brokelman

 2004 1a s