• Advent 2019

    Liturgisch bloemschikken

Pinksteren 2004

pinksteren2004 Symbolisch Bloemschikken - GKV Apeldoorn-ZuidDe twaalf witte lelie’s staan symbool voor de twaalf apostelen die de wereld ingestuurd werden. (Christen zijn in de wereld) De 7 rode bloemen (Gloriosa) lijken op de vlammen van de Heilige Geest.

Betekenis van de bloemen.
Lelie; Onschuld ,zuiverheid: door de witte kleur, de zoete geur en de schoonheid. 
Ik wil voor Israël zijn als de dauw: als een lelie zal hij gaan bloeien (Hosea 14,6)
In de oudheid, in Egypte en Assyrie, werd het kapiteel van menig gebouw versierd met lelie’s. Ook bij de tempel van Salomo gebeurde dat: De kapitelen boven op de zuilen bij de voorhal hadden de vorm van een lelie
(1 koningen 7,19). 
Gloriosabloemen zijn net kleine vlammetjes en als kleur van het vuur verwijst rood naar de brandende liefde en de Heilige Geest. De heilige Geest daalde in vurige tongen neer op de apostelen.(Handelingen 2,2).
Het getal 7 is een heilig getal; De aarde en de hemel zijn in 7 dagen geschapen,er zijn 7 gaven van de Geest (Jesaja 11,1). 

Bloemschikking
Anja Brokelman


Bijbeltekst van de dag