Skip to main content
  • Advent 2019

    Liturgisch bloemschikken

Pinksteren 2017

pinksteren2017 1 pinksteren2017 2

pinksteren2017 3

Pinksteren 2017

Deze bloemschikking voor Pinksteren laat zien dat de Heilige Geest op aarde is gokomen. De duifen die neerdalen op de Bijbel.

Vanaf dat moment spraken zij in vele talen en zo werd mogelijk dat het woord van God verkondigd kan worden over de hele wereld. De vele talen worden verbeeld door vele soorten kleurige bloemen die alle kanten opwijzen. De Bijbel rust op een bol van buxes wat de wereld verbeeld. 

Bloemschikking
Anja Brokelman