Skip to main content
Disclaimer De Voorhof

Disclaimer De Voorhof

De Voorhof is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is.

Daarom kunnen aan de informatie op de pagina’s van de website van De Voorhof geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt De Voorhof geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

Op de pagina’s van De Voorhof zijn links opgenomen. De Voorhof is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naar wordt verwezen.

Daarnaast behoudt De Voorhof zich uitdrukkelijk het recht voor als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Databankenwet (Stb.1999, 303), voor zover deze wet niet anders bepaalt.

Kleur- en bouwplaten

Alle kleur- en bouwplaten zijn bedoeld om binnen een niet-commerciële omgeving gebruikt te worden. Voor zover het De Voorhof bekend is, zijn alle platen met toestemming van de uitgever op de site geplaatst. Is er desondanks toch een kleurplaat zonder deze toestemming geplaatst, dan zal deze onmiddellijk verwijderd worden als zij daarvan in kennis wordt gesteld. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling de platen voor commerciële doeleinden te gebruiken. Alle platen mogen vrij gebruikt en gekopieerd worden voor clubs, kerken, scholen en voor gebruik thuis. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan materiaal van deze site zonder toestemming te publiceren in welke vorm en op welke wijze dan ook.