Skip to main content
Agenda

Agenda

Kerkdienst met P. Spek (preeklezen)

Kalender
Kerkdiensten
Datum
14 juli 10:00 - 11:00

Beschrijving

Liturgie
Votum en groet
Z Opw.123 Groot is uw trouw o Heer
Leefregels (Romeinen 12:9-21)
Z Ps 116:2,3.5 Ik werd omkneld door banden van de dood
Gebed
Kindmoment (zingen ‘In de hemel is de Heer’’)
Lezen: Openbaring 14 (Roelof Veen)
De kinderen uit groep 4,5,6 naar ‘Ontdekkers’
Inleiding
Z Ps 73:9,10 Voortdurend zal ik bij U zijn
T Openb 14:13
Preek
Z Liedboek voor de kerken Gezang 217: 1,4 Jezus leeft en ik met Hem
Dank- en voorbede
Collecte (Evangelisatie) / kinderen komen van ‘Ontdekkers’
Z Opw. 770 Hoe wonderlijk mooi…
Zegen
Gelegenheid tot ontmoeting
Voorafgaand aan deze kerkdienst is er vanaf 9.30 uur gelegenheid voor elkaar te ontmoeten en staat de koffie en thee voor u klaar.
Meekijken
U kunt hier meekijken met de kerkdienst of later terugkijken.