• Agenda

    Agenda

Kerkdienst met ds. K. Harmannij

Beschrijving


Liturgie
votum en groet
LB ps. 29 : 1,6 Gij die hoog verheven zijt
gebed
het 2 e gebod
NPB ps. 112 : 1 Gelukkig is wie in zijn leven
lezen: Handelingen 2 : 32-40
NPB ps. 110 : 1,2 De HEER heeft tot mijn heer zijn woord gesproken
preek
NPB ps. 143 : 1,4,5 HEER, toon uw trouw en hoor mij smeken
gebed
collecte
GK ps. 51 : 5,6,7 Schep in mij, God, een hart dat leeft in ‘t licht
zegen
Gelegenheid tot ontmoeting
Voorafgaand aan deze kerkdienst is er vanaf 9.30 uur gelegenheid voor elkaar te ontmoeten en staat de koffie en thee voor u klaar.
Meekijken

Deze kerkdienst kunt HIER live meekijken of terugkijken.


Bijbeltekst van de dag