• Agenda

    Agenda

Kerkdienst met ds. B.A.T. Witzier

Datum
9 oktober 17:00 - 18:00
Locatie
De Voorhof, Gijsbrechtgaarde 101 7329 CA Apeldoorn

Beschrijving


Gezamenlijke kerkdienst met De Koningshof
Liturgie
Welkom & mededelingen
Stil gebed
Votum (gezongen) & groet
Zingen “Hoe sprong mijn hart hoog op in mij” Psalm 122 : 1, 3
Gebed
Schriftlezingen: Jesaja 2 en Efeziërs 2:11-21
Zingen “Op Sions berg sticht God zijn heilge stede” Psalm 87 LB2013
Verkondiging over Jesaja 2,1-5 \"Op weg naar de stad van de vrede\"
Zingen “Het zal zijn in het laatste der tijden” Gezang 447 LB2013
Geloofsbelijdenis
Dankgebed & voorbede
Aandacht voor de collecte
Zingen “Hoe lang nog tot uw vrede komt” (Sela)
Zegen
Maatregelen i.v.m. corona
Kijk HIER voor meer informatie over de geldende maatregelen voor onze kerkdiensten.
Meekijken

Deze kerkdienst kunt HIER live meekijken of terugkijken.


Bijbeltekst van de dag