Skip to main content
  • Agenda

    Agenda

Kerkdienst met ds. Marinus Beute

Kalender
Kerkdiensten
Datum
21 april 10:00 - 11:00

Beschrijving

Liturgie
Bevestiging ouderlingen, diakenen en pastoraal werker
Votum en groet
DNP. Ps. 66:1,3,5 – Juich, aarde, om Gods naam te prijzen
De Tien Woorden
Dit is mijn psalm: OT. 265 – Abba, Vader (door Trees van ’t Foort)
Gebed
Kinderlied: OT. 510 – Hij is machtig, hij is krachtig (Timon Goedhart)
Schriftlezing 1Pet. 5
LB. 23b – De Heer is mijn herder!
[Vertrek Ontdekkers]
Preek 1Pet. 5:2 – In het spoor van de goede herder
Sela – Gezegend is de Vader
Vertrek aftredenden
Formulier bevestiging ambtsdragers / en aanstelling pastoraal werkers
Opw. 378 – Ik wil jou van harte dienen [1 o,d,pw; 2 allen; 3-4 o,d,pw; 5 allen]
voorafgaand aan gebed: GK. Ps. 90:1 – Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen
Gebed
Collecte
[Terugkeer Ontdekkers]
Opw. 710 – Zegen mij
Zegen
Gelegenheid tot ontmoeting
Voorafgaand aan deze kerkdienst is er vanaf 9.30 uur gelegenheid voor elkaar te ontmoeten en staat de koffie en thee voor u klaar.
Meekijken
U kunt hier meekijken met de kerkdienst of later terugkijken.