Skip to main content
  • Agenda

    Agenda

Eerste Pinksterdag met ds. Marinus Beute

Kalender
Kerkdiensten
Datum
19 mei 10:00 - 11:00

Beschrijving

Liturgie
Votum en groet
Sela – De wind steekt op
Schriftlezing Hd. 2:1-12
GK(06). Gz. 104 – Dit is de dag, dit is het uur (op mel. van GK(06). Gz. 103; in beurtzang: 1a, 2m, 3v, 4m, 5v, 6m, 7v, 8a)
Gebed
Kindmoment
Kinderlied: OT. 439 – Door de kracht
Schriftlezing 1Kor. 13
Opw. 488 – De kracht van uw liefde
Preek 1Kor. 13 - Geloven is de liefde van God herkennen
LB. 841 – Wat zijn de goede vruchten
LB. 23b – De Heer is mijn herder
Belijdenis Michelle Drent en Niels Drent
Sela – Belijdenis
Gebed
Collecte
EL. 413 – Lichtstad met uw paarlen poorten
Zegen
Gelegenheid tot ontmoeting
Voorafgaand aan deze kerkdienst is er vanaf 9.30 uur gelegenheid voor elkaar te ontmoeten en staat de koffie en thee voor u klaar.
Meekijken
U kunt hier meekijken met de kerkdienst of later terugkijken.