Skip to main content
Agenda

Agenda

Kerkdienst met ds.L. van 't Foort

Kalender
Kerkdiensten
Datum
21 juli 10:00 - 11:00

Beschrijving

Liturgie
Doop van Micha Knoop
Belijdenis van afhankelijkheid en groet
DPN Ps. 62:1 en 3 “Bij God alleen kom ik tot rust”
Wet: samenvatting van Jezus + Bijbellezing uit Romeinen 8:1-13 (door voorganger)
DPN Ps. 119:19 “Kunstig, met uw eigen hand, gaf U mij vorm”
Gebed
Bijbellezing: Romeinen 8:14-17
Opw. 717 “Stil, mijn ziel, wees stil”
Preektekst: Romeinen 8:15b “Jullie hebben de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om Hem te kunnen aanroepen met Anba, Vader”
Woordverkondiging (1)
Opw. 805 “Maak mijn hart onrustig, Heer”
Woordverkondiging (2)
Opw. 136 “Abba Vader”
Doopformulier
Doopbediening
The Psalm Project “God van liefde, God van trouw”
Lied “Zegen jou” (na oproep aan gemeente)
Gebeden
DPN 62:6 “God sprak tot mij dit ene woord”
Zegen
Gelegenheid tot ontmoeting
Voorafgaand aan deze kerkdienst is er vanaf 9.30 uur gelegenheid voor elkaar te ontmoeten en staat de koffie en thee voor u klaar.
Meekijken
U kunt hier meekijken met de kerkdienst of later terugkijken.