Skip to main content
  • Agenda

    Agenda

Kerkdienst met ds. Peter Baas

Kalender
Kerkdiensten
Datum
14 april 17:00 - 18:00

Beschrijving

Viering Heilig Avondmaal
Liturgie
Votum (gezongen)
Vredegroet (door voorganger gesproken)
Amen (gezongen)
Zingen: NPB 122 : 1, 3 (Ik spring van blijdschap op wanneer)
Gebed
Viering Heilig Avondmaal (voortzetting)
Formulier 4 (GK17 p. 702 – 704)
a. Instelling
b. Christus gedenken
c. Uitnodiging en terugwijzing
d. Zingen: GK17 (Heer, wij gedenken hier uw dood)
e. Gebed
f. Geloofsbelijdenis: GK17. 175b (staande en in wisselzang)
g. Opwekking
h. Zingen: GK06 Gez. 162 : 1 (‘Heb geloofd en daarom zing ik)
i. Moment van stille overdenking
j. Uitnodiging
k. Viering
l. Dankzegging 2
m. Zingen: LvdK Gez. 364 (Laat ons als Jezus’ jongeren nooit vergeten)
Schriftlezing: I Kor. 10 : 1 – 22 (NBV21)
Zingen: Gk17 205 (Christus aan het kruis verheven)
Tekst: Heidelb. Cat. zondag 28 (vr. en antw. 75 en 76) (GK17 p. 550-551)
Verkondiging
In het Heilig Avondmaal vieren we zichtbaar de eenheid
1. met Christus. (I Kor. 10 : 16/HC vr. en antw. 75 en 76a)
2. met elkaar. (I Kor. 10 : 17/HC vr. en atw. 76b)
Amenlied: LB 968 : 1, 2, 5 (De ware kerk des Heren)
Gebed van dank en voorbede
Collecte
Slotzang: NPB 133 (Wat goed is het om eensgezind te leven)
Zegen
Vierstemmig amen
Meekijken
U kunt hier meekijken met de kerkdienst of later terugkijken.