• Agenda

    Agenda

Paletdienst: Zangdienst met ds. J.M. Beute

Datum
26 maart 17:00 - 18:00

Beschrijving


Liturgie:
Sela, Bid met mij (solo door Sebastiaan)
Votum en groet
DNP.Ps.116:1-3
Gebed
Schriftlezing Matteüs 26:36-46
OT.117 – ’t Is middernacht
Schriftlezing Matteüs 26:47-56
Sela – Wees bij ons
Meditatie
Muzikaal intermezzo
LB.247:1,3,5 – Blijf mij nabij
Gebed
Geloofsbelijdenis
LB.801 – Door de nacht van strijd en zorgen
Collecte
Sela, Bid met mij (1e keer solo, 2e keer allen)
Zegen

Bijbeltekst van de dag