• Agenda

    Agenda

Kerkdienst met ds. H.R. van de Kamp

Datum
9 oktober 10:00 - 11:00
Locatie
De Voorhof Gijsbrechtgaarde 101, 7329 CA. Apeldoorn

Beschrijving


Liturgie
Welkom en mededelingen
Stil moment
Openingsbelijdenis en zegengroet
Z Gezang 216 LB Dit is een morgen als ooit de eerste
Gebed
LT Handelingen 8:26-40
Z Ben je groot of ben je klein. Op toonhoogte 478

Vertrek kinderen naar bijbelklas De Ontdekkers
Preek over het thema Waarom nodigen wij om te komen proeven?
Z Opw.642 Al mijn zonden, al mijn zorgen
Z Dooplied Sela (= Hemelhoog 502) In het water van de doop
Gods geboden
Z PS 8:1.3 GK HEER, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
Dankzegging en voorbede
Inzameling gaven
Terugkeer kinderen uit bijbelklas
Z Gezang 416:1.2 LB Ga met God en Hij zal met je zijn
Zegen
Gelegenheid tot ontmoeting
Voorafgaand aan deze kerkdienst is er vanaf 9.30 uur gelegenheid voor elkaar te ontmoeten en staat de koffie en thee voor u klaar.
Maatregelen i.v.m. corona
Kijk HIER voor meer informatie over de geldende maatregelen voor onze kerkdiensten.
Meekijken

Deze kerkdienst kunt HIER live meekijken of terugkijken.


Bijbeltekst van de dag