Skip to main content

Meekijken

Alle kerkdiensten van De Voorhof worden online uitgezonden. De teksten en liederen komen in beeld en kun je thuis meebeleven. Dat kan op je smartphone, tablet of smart-tv. 
De kerkdiensten kun je live meekijken of op een later tijdstip terugkijken. Heb je hierover vragen of heb je een vraag over wat je in de kerkdienst hoort? Neem dan gerust contact met ons op.

Live meekijken

De eerstvolgende uitzending:

Opnames

Kijk hier eerder opgenomen kerkdiensten terug.

Veelgestelde vragen:


Hoe start ik de uitzending?

Klik op om de uitzending te starten.

Wanneer is er een uitzending?

In de regel kunt u al onze kerkdiensten live meeluisteren.
Wanneer er geen kerkdienst is kunt u ook niet "live" meeluisteren.
Wel kunt u eerder opgenomen kerkdiensten terugluisteren of downloaden.

Wij houden in de regel iedere zondag kerkdiensten in De Voorhof.
Meer informatie daarover vindt u in de agenda. Hier kunt u zien welke predikanten er in deze diensten voorgaan. Ook staan hier de tijden van de kerkdiensten die worden gehouden op de feestdagen en andere bijzondere diensten.

Is er een liturgie beschikbaar voor de kerkdienst?

Via de Agenda is een liturgie beschikbaar van de kerkdienst.
In de regel is deze een dag voor de betreffende kerkdienst beschikbaar.

Hoe kan ik digitaal aan de collecte geven?

U kunt eenvoudig via IDEAL aan het collectedoel geven zoals dat wordt aangegeven tijdens de kerkdienst.

 1. Klik hier voor het geven via IDEAL.
  De link is zo ingesteld dat u direct het collectedoel kunt zien.
 2.  Of gebruik deze QR-code:

  QR code Scipio Collecte

Kan ik een kerkdienst terug zien?

U kunt bij "Opnames" tot 6 maanden na dato alle opgenomen kerkdiensten terugluisteren en downloaden.

Ik hoor alleen het bericht dat er geen uitzending is, terwijl die er wel moet zijn?

Wanneer er geen kerkdienst is dan is er ook geen uitzending.
Wij starten in de regel 20 tot 30 minuten met uitzenden voordat de kerkdienst begint. Probeert u het dan over enkele minuten opnieuw door de pagina opnieuw op te vragen (te laden).

Wij zenden hier alleen de kerkdiensten uit die in De Voorhof plaatsvinden. Controleer in de agenda waar de dienst die u wilt bekijken wordt gehouden. Is deze in een ander kerkgebouw, dan kunt u die beluisteren via hun website.

Is er een storing?

Op de website van Kerkdienstgemist worden meldingen gedaan die te maken hebben met de uitzendingen.

Als u als luisteraar problemen hebt (gehad) met het luisteren, kijk dan ook eens op deze website. Mochten er vanuit Kerkdienstgemist onderbrekingen zijn geconstateerd tijdens de uitzendingen, dan kunt u dit achteraf hierop terug lezen. 

Hoe zit het met de privacy tijdens opnames?

Gemeenteleden die niet bij de kerkdiensten aanwezig (kunnen) zijn, bieden wij de mogelijkheid om via kerk-tv de kerkdienst te volgen. Bij het maken van de opname proberen wij een zorgvuldig evenwicht te vinden tussen de privacy van de bezoekers van de kerkdienst en de betrokkenheid van de kijker bij de kerkdienst. Dit is het protocol dat hiervoor geldt:

 • Kerk-tv maakt gebruik van beeld en geluid. De beelden bevatten een totaalbeeld van de de gebeurtenissen tijdens de dienst op het liturgisch centrum en delen van de kerkzaal.
 • De opnames zijn bedoeld voor iedereen die niet bij de kerkdienst aanwezig (kan) zijn.
 • Opnames worden zes maanden bewaard op de beveilgde webservers van www.kerkdienstgemist.nl en kunnen gedurende deze tijd publiekelijk worden bekeken en gedownload.
 • Indien gewenst en tijdig aangegeven kan een opname worden verwijderd van de website van Kerkdienstgemist. Een verzoek daartoe kan worden ingediend bij het Mediateam.
 • In het kerkgebouw en op de website wordt duidelijk kenbaar gemaakt dat van de kerkdienst beeldopnames worden gemaakt en dat deze worden uitgezonden via internet.
 • Personen die de kerkdiensten bezoeken worden niet close en niet in front opgenomen, maar alleen via een totaalbeeld.
 • Personen die beslist niet in beeld willen komen krijgen de gelegenheid zich kenbaar te maken er wordt dan een geschikte plek in de kerk aangewezen. Zij kunnen dan plaatsnemen op de achterste vier rijen van het middengedeelte.
 • Personen die worden genoemd tijdens de afkondiging en waar voorbede voor wordt gedaan kunnen vooraf laten weten dat dit niet moet worden uitgezonden en wordt opgenomen. Er is een mogelijkheid het uitzenden en opnemen van het geluid uit te zetten en personen niet in beeld te brengen.
 • Predikanten hebben het auteursrecht van de door hen uitgesproken preken. Gastpredikanten worden altijd vooraf op de beelduitzending gewezen.
 • Er worden gedurende de kerkdienst volledige opnames gemaakt van de gebeurtenissen op het liturgisch centrum. Gemeenteleden die belijdenis doen, voorlezen, doopouders, te bevestigen ambtsdragers, koren en andere uitvoerenden in een kerkdienst dienen hier rekening mee te houden. Indien gewenst en tijdig aangegeven kan er een totaalbeeld van het liturgisch centrum worden getoond.
 • Kerk–tv valt niet onder de regelgeving voor cameratoezicht via het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Er is dan ook geen toestemming van het CBP nodig. Het Mediateam is verantwoordelijk voor de techniek en cont(r)act met de beheerder van kerkdienstgemist.
 • De gemeente in het algemeen en de kerkenraad in het bijzonder kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor oneigenlijk gebruik van opnames die via www.kerkdienstgemist.nl  of op andere wijze zijn verkregen dan wel beschikbaar zijn gesteld en waardoor derden kunnen worden benadeeld (bijv. het verspreiden van beelden via internet anders dan via kerkdienstgemist met het oogmerk een persoon of groep personen te benadelen.
 • Zonder (uitdrukkelijke) toestemming of medeweten van de kerkenraad mogen er geen opnames via internet en/of sociale media verspreid worden.
 • Een exemplaar van deze regeling is opvraagbaar via de scriba en staat gepubliceerd op de website van De Voorhof.

Aangepast:
10-12-2021

Zie ook: Privacyverklaring De Voorhof

Agenda kerkdiensten

21 jul
Kerkdienst met ds.L. van 't Foort
Datum 21 juli 10:00 - 11:00
21 jul
28 jul
28 jul